homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Hulyo 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

         

shim1

Am 8:4-6,9-12

Aw 119

Mt 9:9-13

shim2

Am 9:11-15

Aw 85

Mt 9:14-17

shim3

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon

Is 66:10-14

Aw 66:1-3.4-5.6-7.16.20

Gal 6:14-18

Lk 10:1-9

shim4

Hos 2:16,17-18,21-22

Aw 145

Mt 9:18-26

shim5

Hos 8:4-7, 11-13

Aw115

Mt 9:32-38

shim6

Hos 10:1-3,7-8,12

Aw 105

Mt 10:1-7

shim7

Hos 11:1-4,8-9

Aw 80

Mt 10:7-15

shim8

Hos 14:2-10

Aw 51

Mt 10:16-23

shim9

Is 6:1-8

Aw 93

Mt 10:24-33

shim10

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Dt 30:10-14

Aw 69

Col 1:15-20

Lk 10:25-37

shim11

Sn Benito, Abbot

Is 1:10-17

Aw 50

Mt 10:34-11:1

shim12

Is 7:1-9

Aw48

Mt 11:20-24

shim13

Is 10:5-7,13-16

Aw 94

Mt 11:25-27

shim14

Is 26:7-9,12,16-19

Aw 102

Mt 11:28-30

shim15

Sn Buenaventura, Obispo/ Doktor ng Simbahan

Is 38:1-6,21-22,7-8

Is 38

Mt 12:1-8

shim16

Mi 2:1-5

Aw 10

Mt 12:14-21

shim17

Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon

Gn 18:1-10

Aw 15

Col 1:24-28

Lk 10:38-42

shim18

Mi 6:1-4,6-8

Aw 50

Mt 12:38-42

shim19

Jer 1:1. 4-10

Aw 71

Mt 13:1-9

shim20

Mi 7:14-15,18-20

Aw 85

Mt 12:46-50

shim21

Jer 2:1-3,7-8,12-13

Aw 36

Mt 13:10-17

shim22

Sta Maria Magdalena

Jer 3:14-17

Aw 31

Mt 13:18-23

shim23

Jer 7:1-11

Aw 84

Mt 13:24-30

shim24

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon

Gn 18:20-32

Aw 138

Col 2:12-14

Lk 11:1-13

shim25

SANTIAGO, APOSTOL

2 Cor 4:7-15

Aw 126

Mt 20:20-28

shim26

Sn Joakim at Ana, magulang ni Maria

Jer 14:17-22

Aw 79

Mt 13:36-43

shim27

Jer 15:10,16-21

Aw 59

Mt 13:44-46

shim28

Jer 18:1-6

Aw 146

Mt 13:47-53

shim29

Sta Marta

Jer 26:1-9

Aw 69

Mt 13:54-58

shim30

Jer 26:11-16,24

Aw 69

Mt 14:1-12

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP