homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Pebreror 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

IKA-4 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Dt 18:15-20

Aw 95

1 Cor 7:32-35

Mk 1:21-28

shim2

KAPISTAHAN NG PAGDADALA KAY HESUS NA PANGINOON SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Aw 24

Heb 2:14-18

Lc 2:22-40

shim3

San Blas

Heb 12:1-4

Aw 22

Mk 5:21-43

shim4

Heb 12:4-7,11-15

Aw 103

Mk 6:1-6

shim5

STA AGATA,martir

Heb 12:18-19, 21-24

Aw 48, 10-11

Mk 6:7-13

shim6

San Pablo Miki aat mga kasamang martir

Heb13:1-8

Aw 27

Mk 6:14-29

shim7

Heb 13:15-17,20-21

Aw 23

Mk 6:30-34

shim8

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Jb 7:1-4, 6-7

Aw 147<

1 Cor 9:16-19, 22-23

Mk 1:29-39

shim9

Gn 1:1-19

Aw 104

Mk 6:53-56

shim10

Sta Escolastica

Gn 1:20-2:4

Aw 8

Mk 7:1-13

shim11

MAHAL NA BIRHENG MARIA NG LOURDES

Gn 2:4-9,15-17

Aw 104

Mk 7:14-23

shim12

Gn 2:18-25

Aw 128

Mk 7:24-3

shim13

Gn 3:1-8

Aw 32

Mk 7:31-37

shim14

San Cirilo at Metodio, martir

Gn 3:9-24

Aw 90

Mk 8:1-10

shim15

IKA-6 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Lv 13:1-2, 44-46

Ps 32

1 Cor 10:31-11:1

Mk 1:40-45

shim16

Gn 4:1-15, 25

Aw 50

Mk 8:11-13

shim17

Gn 6:5-8; 7:1-5,10

Aw 29

Mk 8:14-21

shim18

MIYERKULES NG ABO

Jl 2:12-187

Aw 51

2 Cor 5:20-6:2

Mt 6:1-6,16-18

shim19

Dt 30:15-20

Aw 1

Lc 9:22-25

>

shim20

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim21

Is 58:9-14

Aw 86

Lc 5:27-32

shim22

UNANG LINGGO NG KWARESMA

Gn 9:8-15

Ps 25

1Pt 3:18-22

Mk 1:12-15

shim23

Lv 19:1-2,11-18

Aw 19

Mt 25:31-46

shim24

Is 55:10-11

Aw 34

Mt 6:7-15

shim25

Jon 3:1-10

Aw 51

Lc 11:29-32

shim26

Est C:12,14-16,23-25

Aw 138

Mt 7:7-12

shim

shim27

Ez 18:21-28

Aw 130

Mt 5:20-26

shim

shim28

Dt 26:16-19

Aw 119

Mt 5:43-48

shim

shim1

IKA-2 LINGGO NG KWARESMA

Gn 22:1-2, 9 10-13, 15-18

Aw 116

Rom 8:31-34

Mk 9:2-10

shim

shim2

Dn 9:4-10

Aw 79

Lk 6:36-38

shim

shim3

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 50

>Mt 23:1-12

shim

shim4

Jer 18:18-20

Aw 31

Mt 20:17-28

shim

shim5

Jer 17:5-10

Aw 1

Lk 16:19-31

shim

shim6

Gn 37:3-4,12-13,17b-28

Aw 105

Mt 21:33-43, 45-46

shim

shim7

Mi 7:14-15, 18-20

Aw 103

Lk 15:1-3, 11-32

shim

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP