homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
NOB 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NG LAHAT NG MGA BANAL

Pah 7:2-4,9-14

Aw 24

1 Jn 3:1-3

Mt 5:1-12

shim2

PAGGUNITA SA LAHAT NG MGA PUMANAW NA KRISTIYANO

Kar 3:1-9

Aw 23:1-3,3-4

Rom 5:5-11

Jn 6:37-40

shim3

Fil 2:1-4

Aw 131

Lk 14:12-14

shim4

Sn Carlos Borromeo

Fil 2:5-11

Aw 22

Lk 14:15-24

shim5

Fil 2:12-18

Aw 27:1,4,13-14

Lk 14:25-33

shim6

Fil 3:3-8

Aw 105:2-3,4-5,6-7

Lk 15:1-10

shim7

Fil 3:7-4:1

Aw 122

Lk 16:1-8

shim8

Fil 4:10-19

Aw 112:1-2,5-6,8,9

Lk 16:9-15

shim9

KAPISTAHAN NG PAGTATALAGA SA PALASYONG SIMBAHAN SA LATERANO,ROMA

Ez 47:1-2, 8-9,12

Aw 46:2-3,5-6,8-9

1 Cor 3:9-11,16-17

Jn 2:13-22

shim10

Dakilang Papa San Leon

Ti 1:1-9

Aw 24:1-2, 3-4, 5-6

Lk 17:1-6

shim11

Sn Martin ng Tours, obispo

Ti 3:1-7

Aw 23:1-3,3-4,5,6<

Lk 17:11-19

shim12

Sn Josaphat, obispo & martir

Ti 2:1-8,11-14

Aw 37

Lk 17:7-10

shim13

Sta Frances Cabrini

Phlm 7-20b

Aw 146:7,8-9,9-10

Lk 17:20-25

shim14

2 Jn 4-9

Aw 119:1,2,10,11,17,18

Lk 17:26-37

shim15

3Jn 5-8

Aw 112:1-2,3-4,5-6

Lk 18:1-8

shim16

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon

Kaw 31

Aw 128

1Tes 5:1-6

Mt 25:14-30

shim17

Sta Isabel ng Unggaria

Pah 1:1-4; 2:1-5

Aw 1:1-2,3,4,6

Lk 18:35-43

shim18

Pah 3:1-6, 14-22

Aw 15:2-3,3-4,5

Lk 19:1-10

shim19

Pah 4:1-11

Aw 150:1-2,3-4,5-6

Lk 19:11-28

shim20

Pah 5:1-10

Aw 149:1-2,3-4,5-6,9,

Lk 19:41-44

shim21

PAGGUNITA SA PAGDADALA SA MAHAL NA BIRHENG MARIA SA TEMPLO

Pah 10:8-11

Aw 119:14,24,72,103,111,131

Lk 19:45-48

shim22

Sta Cecilia

Pah 11:4-12

Aw 144:1,2,9-10

Lk 20:27-40

shim23

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGHAHARI NG PANGINOON SA SANLIBUTAN

Ez 34:11-12,15-17

Aw 23

1 Cor 15:20-26

Mt 25:31-46

shim24

Sta Andres Dung-Lac at mga kasamang martir

Pah 14:1-3, -5

Aw 24:1-2, 3-4, 5-6

Lk 21:1-4

shim25

Sta Katerina ng Alexandria

Pah 14:14-19

Aw 96:10,11-12,13

Lk 21:5-11

shim26

Pah 15:1-4<

Aw 98:1,2-3,7-8,9

Lk 21:12-19

shim27

Pah 18:1-2,21-23;19:1-3,9

Aw 100:1-2,3,4,5

Lk 21:20-28

shim28

Sta Katerina ng Laboure

Pah 20:1-4,11-21:2

Aw 84

Lk 21:29-33

shim29

Pah 22:1-7

Aw 91

Lk 21:34-36

shim30

IKA-1 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 63:16-17,19;64:2-7

Aw 80

1Cor1:3-9

Mk 13:33-37

shim1

Is 2:1-5

Aw 122

Mt 8:5-11

shim2

Is 11:1-10

Aw 72

Lk 10:21-24

shim3

Sta Francis Xavier, priest

Is 25:6-10

Aw 23

Mt 15:29-37

shim4

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21,24-27

shim5

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

shim6

Sn Nicolas

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  *

 

 

divider

 

OKT 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

     

shim1

STA TERESITA TERESITA NG SANGGOL NA HESUS

Jb 9:1-12 14-16

Aw 88

Lk 9:57-62

shim2

MGA ANGHEL NA TAGAPAGBANTAY

Jb 19:21-27

Aw 27

Lk 10:1-12

shim3

Jb 38:1.12-21;40:3-5

Aw 139

Lk 10:13-16

shim4

SN FRANCISCO NG ASSISI

Jb 42:1-3.5-6.12-17

Ps119

Lk 10:17-24

shim5

IKA- 27 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 5:1-7

Aw 80

>Phl 4:6-9

Mt 21:33-43

shim6

Gal 1:6-12

Aw 111:1-2.7-8.9.10

Lk 10:25-37

shim7

BIRHEN NG ROSARIO

Gal 1:13-24

Aw 139:1-3.13-14.14-15

Lk 10:38-42

shim8

Gal 2:1-2.7-14

Aw 117:1.2

Lk 11:1-4

shim9

Gal 3:1-5

Lk 1:69-70.71-72.73-75

Lk 11:5-13

shim10

Gal 3:7-14

Aw 111:1-2.3-4.5-6

Lk 11:15-26

shim11

Gal 3:22-29

Aw 105:2-3.4-5.6-7

Lk 11:27-28

shim12

IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 25:6-10

Aw 23

Phl 4:12-14,19-20

Mt 22:1-14

shim13

Gal 4:22-24.26-27.31-5:1

Aw 113:1-2.3-4.5.6-7

Lk 11:29-32

shim14

Gal 5:1-6

Aw 119:41.43.44.45.47.48

Lk 11:37-41

shim15

STA TERESA NI HESUS

Gal 5:18-25

Aw 1:1-2.3.4.6

Lk11:42-46

shim16

Eph 1:1-10

Aw 98

Lk11:47-54

shim17

SN IGNATIO NG ANTIOCH

Eph 1:11-14

Aw 33:1-2.4-5.12-13

Lk 12:1-7

shim18

SN LUCAS,EVANGELISTA

2 Tm 4:10-17

Aw 145

Luc 10:1-9

shim19

IKA-29 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 45:1,4-6

Aw 96

1Thes 1:1-5

Mt 22:15-21

shim20

Eph 2:1-10

Aw 100:1-5

Lk 12:13-21

shim21

Eph 2:12-22

Aw 85:9-10.11-12.13-14

Lk 12:35-38

shim22

Eph 3:2-12

Is 12:2-3.4.5-6

Lk 12:39-48

shim23

Eph 3:14-21

Aw 33:1-2.4-5.11-12.18-19

Lk 12:49-53

shim24

Eph 4:1-6

Aw 24:1-2.3-4.5-6

Lk 12:54-59

shim25

Eph 4:7-16

Aw 122:1-2.3-4.4-5

Lk13:1-9

shim26

IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Ex 22:20-26

Aw 18

1 Tes 1:5-10

Mt 22:34-40

shim27

Eph 4:32-5:8

Aw 1

Lk 13:10-17

shim

shim28

Eph 5:21-33

Aw 128

Lk 13:18-21

shim

shim29

Eph 6:1-9

Aw 145

Lk 13:22-30

shim

shim30

Eph 6:10-20

Aw 144

Lk 13:31-35

shim

shim31

Phl 1:1-11

Aw 111

Lk 14:1-6

shim

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NG LAHAT NG MGA BANAL

Rv 7:2-4,9-14

Aw 24

1 Jn 3:1-3

Mt 5:1-12

shim2

PAGGUNITA SA LAHAT NG MGA PUMANAW NA KRISTIYANO

Wis 3:1-9

Aw 23:1-3,3-4

Rom 5:5-11

Jn 6:37-40

shim3

Phil 2:1-4

Aw 131

Lk 14:12-14

shim4

SN CARLOS BORROMEO

Phil 2:5-11

Aw 22

Lk 14:15-24

shim5

Phil 2:12-18

Aw 27:1,4,13-14

Lk 14:25-33

shim6

Phil 3:3-8

Aw 105:2-3,4-5,6-7

Lk 15:1-10

shim7

Phil 3:7-4:1

Aw 122

Lk 16:1-8

shim8

Phil 4:10-19

Aw 112:1-2,5-6,8,9

Lk 16:9-15

 

 

divider

 

shim1

1 Cor 2:1-5

Aw 119

Lk 4:16-30

Setyembre 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

 

shim2

1 Cor 2:10-16

Aw 145

Lk 4:31-37

shim3

SN Gregorio, papa

1 Cor 3:1-9

Aw 33

Lk 4:38-44

shim4

1 Cor 3:18-23

Aw

Lk 5:1-11

shim5

1 Cor 4:1-5

Aw 37

Lk 5:33-39

shim6

1 Cor 4:9-15

Aw 145

Lk 6:1-5

shim7

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ez 33:7-9

Aw 95

Rom 13:8-10

Mt 18:15-20

shim8

Pista Ng Pagsilang Ng Mahal Na Birheng Maria

Mi 5:1-4,18-23

Aw 13

Mt 1:18-23

shim9

Sn Pedro Claver

1 Cor 6:1-11

Aw 149

Lk 6:12-19

shim10

1 Cor 7:25-31

Aw 45

Lk 6:20-26

shim11

1 Cor 8:1-7,11-13

Aw 139

Lk 6:27-38

shim12

1 Cor 9:16-19,22b-27

Aw 84

lk 6:39-42

shim13

Sn Juan Crisostomo

1 Cor 10:14-22

Aw 31

Jn 19:25-27

shim14

Pista Ng Pagtatampok Sa Krus Na Bana

Nm 21:4-9

Aw 78

Phil 2:6-11

Jn 3:13-17

shim15

INA NG HAPIS

1 Cor 11:17-26,33

Aw 40

Lk 7:1-10

shim16

Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano

1Cor 12:12-14,27-31

Aw 100

Lk 7:11-17

shim17

1Cor 12:31-13:13

Aw 33

Lk 7:31-35

shim18

1 Cor 15:1-11

Aw 118

Lk 7:36-50

shim19

1 Cor 15:12-20

Aw 17

Lk 8:1-3

shim20

San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang At Mga Kasama

1 Cor 15:35-37,42-49

Aw 56

Lk 8:4-15

shim21

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Is 55:6-9

Aw 145

Phil 1:20-24, 27

Mt 20:1-16

shim22

Kaw 3:27-34

Aw 15

Lk 8:16-18

shim23

Sn Pio ng Pietrelcina

Prv 21:1-6,10-13

Aw 119

Lk 8:19-21

shim24

Kaw 30:5-9

Aw 119

Lk 9:1-6

shim25

Ecc 1:2-11

Aw 90

Lk 9:7-9

shim26

Ecc 3:1-11

Aw 144

Lk 9:18-22

shim27

Sn Vicente de Paul

Ecc 11:9-12:8

Aw 90

Lk 9:43-45

shim28

Ika-26 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ez 18:25-28

Aw 25

Phil 2:1-11

Mt 21:28-32

shim29

Pista ng mga Arkanghel

Dn 7:9-10, 13-14

Aw 138

Jn 1:47-51

shim30

Jb 3:1-3,11-17,20-23

Aw 88

Mt 18:1-5,10

shim1

Sta Teresita ng Sanggol na Hesus

Jb 9:1-12 14-16

Aw 88

Lk 9:57-62

shim2

Pista ng mga Anghel dela Guwardiya

Jb 19:21-27

Aw 27

Lk 10:1-12

shim3

Jb 38:1.12-21;40:3-5

Aw 139

Lk 10:13-16

shim4

Sn Francisco ng Assisi

Jb 42:1-3.5-6.12-17

Ps119

Lk 10:17-24

 

 

divider

 

Agosto 2014

SUNDAYshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

         

shim1

Jer 26:1-9

Ps 69

Mt 13:54-58

shim2

Jer 26:11-16,24

Ps 69

Mt 14:1-12

shim3

IKA-18 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 55:1-3

Aw 145

Rom 8:35, 37-39

Mt 14:13-21

shim4

Jer 28:1-17

Aw 119

Mt 14:22-36

shim5

Jer 30:1-2,12-15,18-22

Aw 102

Mt 14:22-36

shim6

KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG-ANYO NG PANGINOON

Dn 7:9-10, 13-14

Aw 97

2 Pt 1:16-19

Mt 17:1-9

shim7

Jer 31:31-34

Aw 51

Mt 16:13-23

shim8

Jer 31:31-34

Aw 51

Mt 16:13-23

shim9

Hab 1:12-2:4

Aw 9

Mt 17:14-20

shim10

IKA-19 LINGGO SA KARANIWANG PANAHONA

1 Kgs 19:9, 11-13

Aw 85

Rom 9:1-5

Mt 14:22-33

shim11

STA CLARA

Ez 1:2-5,24-28

Aw 148

Mt 17:22-27

shim12

Ez 2:8-3:4

Aw 119

Mt 18:1-5,10,12-14

shim13

Ez 9:1-7;10:18-22

Aw 113:1-2.3-4.5-6

Mt 18:15-20

shim14

SN MAXIMILLIAN KOLBE,pari

Ez 12:1-12

Aw 78

Mt 18:21-19:1

shim15

BANAL NA KAPISTAHAN NG PAG-AAKYAT NG MAHAL NA BIRHEN

Rv 11:19;12:1-6,10

Aw 45

1 Cor 15:20-27

Luc 1:39-56

shim16

SN JUAN BOSCO,pari

Ez 18:1-10,13,30-32

Aw 51

Mt 19:13-15

shim17

IKA-20 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 56:1, 6-7

Aw 67

Rom 11:13-15, 29-32

Mt 15:21-28

shim18

Ez 24:15-23

Dt 32

Mt 19:16-22

shim19

Ez 28:1-10

Dt32

Mt 19:23-30

shim20

ST BERNARD,abbot

Ez 34:1-11

Aw 23

Mt 20:1-16

shim21

Sn PIO X,papa/span>

Ez 36:23-28

Aw 51

Mt 22:1-14

shim22

STA MARIA, REYNA

Ez 37:1-14

Aw 107

Mt 22:34-40

shim23

Ez 43:1-7

Aw 85

Mt 23:1-12

shim24

IKA-21 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Jos 24:1-2,15-17,18

Aw 34

Eph 5:21-32

Jn 6:60-69

shim25

2 Thes 1:1-5,11-12

Aw 96

Mt 23:13-22

shim26

2 Thes 2:1-3,14-17

Aw 96

Mt 23:23-26

shim27

STA MONICA

2 Thes 3:6-10.16-18

Aw 128:1-2.4-5

Mt 23:27-32

shim28

SN AGUSTIN

1 Cor 1:1-9

Aw 145

Mt 24:42-51

shim29

ANG PAGKAMATAY NI SN JUAN BAUTISTA

2Th 3:6-10, 16-18

Aw 128

Mk 6:17-29

shim30

1 Cor 1:26-31

Aw 33:12-13.18-19.20-21

Mt 25:14-30

shim31

IKA-22 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Jer 20:7-9

Aw 63

Rom 12:1-2

Mt 16:21-27

shim1

1 Cor 2:1-5

Aw 119:97.98.99.100.101. 102

Lk 4:16-30

shim2

1 Cor 2:10-16

Aw 145

Lk 4:31-37

shim3

SN GREGORIO,papa

1 Cor 3:1-9

Aw 33

Lk 4:38-44

shim4

1 Cor 3:18-23

Aw

Lk 5:1-11

shim5

1 Cor 4:1-5

Aw 37

Lk 5:33-39

shim6

1 Cor 4:9-15

Aw 145

Lk 6:1-5

 

 

divider

 

Hulyo

SUNDAYshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

shim29

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN PABLO AT NI SAN PEDRO

Acts 3:1-10

Aw 19

2Tm 4:6-8, 17-18

Jn 21:15-19

shim30

Am 2:6-10,13-16

Aw 50

Mt 8:18-22

shim1

Am 3:1-8; 4:11-12

Aw 5

Mt 8:23-27

shim2

Am 5:14-15,21-24

Aw 50

Mt 8:28-34

shim3

STO TOMAS, Apostol

Eph 2:19-22

Aw 117

Jn 20:24-29

shim4

Am 8:4-6,9-12

Aw 119

Mt 9:9-13

shim5

Am 9:11-15

Aw 85

Mt 9:14-17

shim6

IKA-14 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Zec 9:9-10

Aw 145

Rom 8:9, 11-13

Mt 11:25-30

shim7

Hos 2:16,17-18,21-22

Aw 145

Mt 9:18-26

shim8

Hos 8:4-7, 11-13

Ps115

Mt 9:32-38

shim9

Hos 10:1-3,7-8,12

Aw 105

Mt 10:1-7

shim10

Hos 11:1-4,8-9

Aw 80

Mt 10:7-15

shim11

SAN BENITO

Hos 14:2-10

Aw 51

Mt 10:16-23

shim12

Is 6:1-8

Aw 93

Mt 10:24-33

shim13

IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 55:10-11

Aw 65

Rom 8:18-23

Mt 13:1-23

shim14

STA KATERI TEKAKWITHA, birhen

Is 1:10-17

Aw 50

Mt 10:34-11:1

shim15

SAN BUENAVENTURA, obispo, Doktor ng Iglesia

Is 7:1-9

Ps48

Mt 11:20-24

shim16

Is 10:5-7,13-16

Aw 94

Mt 11:25-27

shim17

Is 26:7-9,12,16-19

Aw 102

Mt 11:28-30

shim18

Is 38:1-6,21-22,7-8

Is 38

Mt 12:1-8

shim19

Mi 2:1-5

Aw 10

Mt 12:14-21

shim20

IKA-16 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Wis 12:13, 16-19

Aw 86

Rom 8:26-27

Mt 13:24-33

shim21

Mi 6:1-4,6-8

Aw 50

Mt 12:38-42

shim22

STA MARIA MAGDALENA

Mi 7:14-15,18-20

Aw 85

Mt 12:46-50

shim23

Jer 1:1.4-10

Aw 71

Mt 13:1-9

shim24

Jer 2:1-3,7-8,12-13

Aw 36

Mt 13:10-17

shim25

SAN TIAGO, apostol

2 Cor 4:7-15

Aw 126

Mt 20:20-28

shim26

SAN JOAQUIN AT STA ANA

Jer 7:1-11

Aw 84

Mt 13:24-30

shim27

IKA-17 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

1 Kgs 3:5, 7-12

Aw 119

Rom 8:28-30<

Mt 13:44-52

shim28

Jer 13:1-11

Dt 32

Mt 13:31-35

shim29

Jer 14:17-22

Aw 79

Mt 13:36-43

shim30

Jer 15:10,16-21

Aw 59

Mt 13:44-46

shim31

Jer 18:1-6

Aw 146

Mt 13:47-53

shim1

Jer 26:1-9

Aw 69

Mt 13:54-58

shim2

Jer 26:11-16,24

Aw 69

Mt 14:1-12

 

 

divider

 

Hunyo

SUNDAYshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mt 28:16-20

shim2

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim3

St Carlos Lwanga at mga Kasama

Gawa 20:17-27

Aw 68

Jn 17:1-11

shim4

Gawa 20:28-38

Aw 68

Jn 17:11-19/a>

shim5

Sn Bonifacio,Obispo at Martir

Gawa 22:30; 23:6-11

Ps16

Jn 17:20-26

shim6

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim7

Gawa 11:21-26; 12:1-3

Ps98

Jn 21:20-25

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES

Gawa 2:1-11

Aw 104

1 Cor 12:3-7, 12-13

Jn 20:19-23

shim9

1 Har 17:1-6

Aw 121

Mt 5:1-12

shim10

1 Har 17:7-16

Aw 4

Mt 5:13-16

shim11

1 Har 18:20-39

Aw 16

Mt 5:17-19

shim12

1 Har 18:41-46

Aw 65

Mt 5:20-26

shim13

Sn Antonio ng Padua, pari at Doktor ng Simbahan

1 Har 19:9,11-16

Aw 27

Mt 5:27-32

shim14

1 Har 19:19-21

Aw 96

Lk 2:41-51

shim15

DAKILANG KAPISTAHAN NG BANAL NA SANTATLO

Ex 34:4b-6, 8-9

Dn 3:52, 53, 54, 55, 56

2 Cor 13:11-13

Jn 3:16-18

shim16

1 Har 21:1-16

Aw 5

Mt 5:38-42<

shim17

1 Har 21:17-29

Ex 51

Mt 5:43-48

shim18

2 Har 2:1, 6-14

Aw 31

Mt 6:1-6, 16-18<

shim19

Sir 48:1-14

Aw 97

Mt 13:10-17

shim20

2 Har 11:1-4,9-18,20

Aw 132

Mt 6:19-23

shim21

SN Eliseo Gonzaga,relihiyoso

2 Chr 24:17-25

Aw 89

Mt 6:24-34

shim22

DAKILANG KAPISTAHAN NG KABANAL-BANALANG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO

Dt 8:2-3, 14-16

Aw 147

1 Cor 10:16-17

Jn 6:51-58

shim23

2 Har 17:5-8, 13-15, 185

Aw 60

Mt 7:1-5

shim24

DAKILANG KAPISTAHAN NG KAPANGANAKAN NI SAN JUAN BAUTISTA

Is 49:1-6

Aw 139

Gawa 13:22-26

Luc 1:57-66, 80

shim25

2 Har 22:8-13; 23:1-3<

Aw 119

Mt 7:15-20

shim26

2 Har 24:8-17

Aw 79

Mt 7:21-29

shim27

DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA PUSO NI JESUS

Dt 7:6-11

Aw 103

1 Jn 4:7-16

Mt 11:25-30

shim28

KALINIS-LINISANG PUSO NG BIRHENG MARIA

Lam 2:2,10-14,18-19

Aw 74

Mt 8:5-17

shim29

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN PEDRO AT PABLO

Gawa 3:1-10

Aw 34

2Tm 4:6-8, 17-18

Mt 16:13-19

shim30

Am 2:6-10,13-16

Aw 50

Mt 8:18-22

shim1

Sto TOMAS, APOSTOL

Eph 2:19-22

Aw 117

Jn 20:24-29

shim2

Am 5:14-15,21-24

Aw 50

Mt 8:28-34

shim3

Am 7:10-17

Aw 19

Mt 9:1-8

shim4

Am 8:4-6,9-12

Aw 119

Mt 9:9-13

shim5

Am 9:11-15

Aw 85

Mt 9:14-17

 

 

divider

 

MAYO

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

Gawa 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim2

Gawa 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim3

SN FELIPE AT TIAGO,APOSTOLES

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

shim4

IKA-3 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:14, 22-33

Aw 16

1 Pd 1:17-21

Luc 24:13-35/a>

shim5

Gawa 6:8-15

Aw 119

Jn 6:22-29

shim6

Gawa 7:51—8:1

Aw 31

Jn 6:30-35

shim7

Gawa 8:1-8

Aw 66

Jn 6:35-40

shim8

Gawa 8:26-40

Aw 66

Jn 6:44-51

shim9

Gawa 9:1-20

Aw 117

Jn 6:52-59

shim10

1:15-17

Aw 113

Jn 15:9-17

shim11

IKA-4 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

LINGGO NG MABUTING PASTOL

Gawa 2:14,36-41

Aw 23

1 Pd 2:20-25

Jn 10:1-10

shim12

Gawa 11:1-18

Aw 42

Jn 10:11-18

shim13

Gawa 11:19-26

Aw 87

Jn 10:22-30

shim14

SN MATTIAS

Gawa 12:24—13:5

Aw 67

Jn 12:44-50

shim15

SN ISIDRO LABRADOR

Gawa 13:13-25

Aw 89

Jn 13:16-20

shim16

Gawa 13:26-33

Aw 2

Jn 14:1-6

shim17

Gawa 13:44-52

Aw 98

Jn 14:7-14

shim18

IKA-5 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 6:1-7

Aw 33

1 Pd 2:4-9

Jn 14:1-12

shim19

Gawa 14:5-18

Aw 115

Jn 14:21-26

shim20

Gawa 14:19-28

Aw 145

Jn 14:27-31

shim21

Gawa 15:1-6

Aw 122

Jn 15:1-8

shim22

ST RITA NG CASCIA

Gawa 15:7-21

Aw 96

Jn 15:9-11

shim23

Gawa 15:22-31

Aw 57

Jn 15:12-17

shim24

MARIA TULONG NG MGA KRISTIYANO

Gawa 16:1-10

Aw 100

Jn 15:18-21

shim25

IKA-6 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 8:5-8, 14-17

Aw 66

1 Pd 3:15-18

Jn 14:15-21

shim26

SN PHILIP NERI

Gawa 16:11-15

Aw 149

Jn 15:26—16:4

shim27

Gawa 16:22-34

Aw 138

Jn 16:5-11

shim28

Gawa 17:15, 22—18:1

Aw 148

Jn 16:12-15

shim

shim29

Gawa 18:1-8

Aw 98

Jn 16:16-20

shim30

Gawa 18:9-18

Aw 47

Jn 16:20-23

shim31

KAPISTAHAN NG PAGDALAW NG INANG MARIA KAY STA ISABEL

Zep 3:14-18

Is 12:2-3, 4, 5-6

Luc 1:39-56

shim1

Ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoon

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mt 28:16-20

shim2

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim3

Sn Carlos Lwanga at mga kasama

Gawa 20:17-27

Aw 68

Jn 17:1-11

shim4

Gawa 20:28-38

Aw 68

Jn 17:11-19/a>

shim5

Sn Bonifacio, Obisp at Martir

Gawa 22:30; 23:6-11

Ps16

Jn 17:20-26

shim6

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim7

Gawa 11:21-26; 12:1-3

Ps98

Jn 21:20-25

 

 

divider

 

Abril 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

   

shim1

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim2

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim3

Ex 32:7-14

Aw 106

Jn 5:31-47

shim4

Wis 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim5

Jer 11:18-20

Aw7

Jn 7:40-53

shim6

IKA-5 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Ez 37:12-14

Aw 130

Rom 8:8-11

Jn 11:1-45

shim7

Dn 13:1-9,15-17,19-30,33-62

Aw 23

Jn 8:1-11

shim8

Nm 21:4-9

Aw 102

Jn 8:21-30

shim9

Dn 3:14-20, 91-92, 95

Dn3

Jn 8:31-42

shim10

Gn 17:3-9

Aw 105

Jn 8:51-59

shim11

Jer 20:10-13

Aw 18

Jn 10:31-42

shim12

Ez 37:21-28

Jer 31

Jn 11:45-56

shim13

LINGGO NG PALASPAS

Is 50:4-7

Aw 22

Phil 2:6-11

Mt 26:14—27:66

shim14

Is 42:1-7

Aw 27

Jn 12:1-11

shim15

Is 49:1-6

Aw 71

Jn 13:21-33,36-38

shim16

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim17

HUWEBES NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim18

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 52:13—53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1—19:42

shim19

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Aw 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Aw 51

Mt 28:1-20

shim20

PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Sir 42:15-25

Aw 33

Sir 42:15-25

Mk 10:46-52

shim21

LUNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 2:14, 22-33

Aw 16

Mt 28:8-15

shim22

MARTES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 2:36-41

Aw 33

Jn 20:11-18

shim23

MIYERKOLES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 3:1-10

Aw 105

Luc 24:13-35

shim24

HUWEBES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 3:11-26

Aw 8

Luc 24:35-48

shim25

BIYERNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 4:1-12

Aw 118

Jn 21:1-14

shim26

SABADO SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 4:13-21

Aw 118

Mk 16:9-15

shim27

2ND WEEK OF EASTER

FEAST OF CHRIST OF THE DIVINE MERCY

Gawa 2:42-47

Aw 118

1 Pd 1:3-9

Jn 20:19-31

shim28

Gawa 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim29

Gawa 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim30

Gawa 5:17-26

Aw 34

Jn 3:16-21

shim1

Gawa 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim2

Gawa 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim3

KAPISTAHAN NINA APOSTOL SAN FELIPE AT TIAGO

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

 

 

divider

 

Marso 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

Is 58:9-14

Aw 86

Lk 5:27-32

shim2

IKA-8 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 49:14-15

Aw 62

1 cor 4:1-5

Mt 6:24-34

shim3

1Pt 1:3-9

Aw 111

Mk 10:17-27

shim

shim4

1Pt 1:10-16

Aw 98

Mk 10:28-31

shim

shim5

MIYERKOLES NG ABO

Jl 2:12-187

Aw 51

2 Cor 5:20-6:2

Mt 6:1-6,16-18

shim6

Dt 30:15-20

Aw 1

Lk 9:22-25

shim7

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim8

Is 58:9-14

Aw 86

Luc 5:27-32

shim9

IKA-1 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 2:7-9; 3:1-7

Aw 51

Rom 5:12-19

Mt 4:1-11

shim10

Lv 19:1-2,11-18

Aw 19

Mt 25:31-46

shim11

Is 55:10-11

Aw 34

Mt 6:7-15

shim12

Jon 3:1-10

Aw 51

Luc 11:29-32

shim13

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 138

Mt 7:7-12

shim14

Ez 18:21-28

Aw 130

Mt 5:20-26

shim15

Dt 26:16-19

Aw 119

Mt 5:43-48

shim

shim16

IKA-2 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 12:1-4

Aw 33

Tm 1:8-10

Mt 17:1-9

shim17

Dn 9:4-10

Aw 79

Luc 6:36-38

shim18

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 50

Mt 23:1-12

shim19

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JOSE, KABIYAK NG PUSO NG MAHAL NA BIRHEN

2 Sm 7:4-5,12-14,16

Aw 89

Rom 4:13, 16-18, 22

Mt 1:16,18-21, 24

shim20

Jer 17:5-10

Aw 1

Luc 16:19-31

shim21

Gn 37:3-4,12-13,17b-28

Aw 105

Mt 21:33-43, 45-46a>

shim

shim22

Mi 7:14-15, 18-20

Aw 103

Luc 15:1-3, 11-32

shim23

IKA-3 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Ex 17:3-7

Aw 95

Rom 5:1-2, 5-8

Jn 4:5-42 or 4:5-15, 19-26

shim

shim24

2 Har 5:1-15

Aw 42

Luc 4:24-30

shim

shim25

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA TUNGKOL SA PANGINOON

Is 7:10-14; 8:10

Aw 40

Heb 10:4-10

Luc 1:26-38

shim26

Dt 4:1, 5-9

Aw 147

Mt 18:21-35

shim

shim27

Jer 7:23-28

Aw 95

Luc 11:14-2

shim

shim28

Os 6:1-6

Aw 51

Luc 18:9-14

shim29

Hos 6:1-6

Aw 51

Luc 18:9-14

shim

shim30

IKA-1 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Sm 16:1, 6-7,10-13

Aw 33

Eph 5:8-14

Jn 9:1-41

shim31

Is 65:17-21

Aw 30

Jn 4:43-54

shim1

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim2

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim3

Ex 32:7-14

Aw 106

Jn 5:31-47

shim4

Kar 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim5

Jer 11:18-20

Aw 7

Jn 7:40-53

 

 

divider

 

February 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

2 Sm 12:1-7,10-17

Aw 51

Mk 4:35-41

shim2

KAPISTAHAN NG PAGDADALA KAY HESUS SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Aw 2

Heb 2:14-18

Lk 2:22-40

shim3

2 Sm 15:13-14, 30;16:5-13

Aw 3

Mk 5:1-20

shim4

2 Sm 18:9-10,14, 24-25,30;19:3

Aw 86

Mk 5:21-43

shim5

STA AGATA

2 Sm 24:2, 9-17

Aw 32

Mk 6:1-6

shim6

SAN PABLO MIKI / MGA KASAMA

2 Sm 24:2, 9-17

Aw 32

Mk 6:1-6

shim7

Sir 47:2-11

Aw 18

Mk 6:14-29

shim8

1 Har 3:4-13

Aw 119

Mk 6:30-34

shim9

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 58:7-10

Aw 29

1 Cor 2:1-5

Mt 5:13-16

shim10

STA ESCOLASTICA

1 Har 8:1-7, 9-13

Aw 132

Mk 6:53-56

shim11

1 Har 8:22-23, 27-30

Aw 84

Mk 7:1-13

shim12

1 Har 10:1-10

Aw 37

Mk 7:14-23

shim13

1 Har 11:4-13

Aw 106

Mk 7:24-30

shim14

SAN CIRILO at SAN METODIO

1 Har 11:4-13

Aw 106

Mk 7:24-30

shim15

1 Har 12:26-32; 13:33-34

Aw 106

Mk 8:1-10

shim16

IKA-6 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Sir 15:15-20

Aw 119

1 Cor 2:6-10

Mt 5:17-37

shim17

Jas 1:1-11

Aw 119

Mk 8:11-13

shim18

Jas 1:12-18

Aw 94

Mk 8:14-21

shim19

Jas 1:19-27

Aw 15

Mk 8:22-26

shim20

Jas 2:1-9

Aw 34

Mk 8:27-33

shim21

Jas 2:14-24, 26

Aw 112

Mk 8:34?9:1

shim22

KAPISTAHAN NG LUKLUKAN NI APOSTOL SAN PEDRO

Jas 3:1-10

Aw 12

Mk 9:2-13

shim23

IKA-7 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Lv 19:1-2, 17-18

Aw 103

1 Cor 3:16-23

Mt 5:38-48

shim24

Jas 3:13-18

Aw 19

Mk 9:14-29

shim25

Jas 4:1-10

Aw 55

Mk 9:30-37

shim26

Sir 4:11-19

Aw 119

Mk 9:38-40

shim27

Dt 30:15-20

Aw 1

Lk 9:22-25

shim28

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim1

Is 58:9-14

Aw 86

Lk 5:27-32

 

 

divider

 

ENERO 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

     

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Aw 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

1 Jn 3:11-21

Aw 100

Jn 3:31-36

shim3

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Mk 1:7-11

shim4

STA ELIZABETH SEATON

1 Jn 5:14-21

Aw 149

Jn 2:1-11

shim5

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Is 60:1-6

Aw 72:1-2,7-8,10-11,12-13

Ef 3:2-3,5-6

Mt 2:1-12

shim6

LUNES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 3:22–4:6

Aw 2:7-8,10-12

Mt 4:12-17,23-25

shim7

MARTES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:7-10

Aw 72:1-2,3-4,7-8

Mk 6:34-44

shim8

MIYERKOLES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:11-18

Aw 72:1-2,10,12-13

Mk 6:45-52

shim9

HUWEBES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:19–5:4

Aw 72:1-2,14,15,17

Luc 4:14-22

shim10

BIYERNES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 5:5-13

Aw 147:12-13,14-15,19-20

Luc 5:12-16

shim11

SABADO MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 5:14-21

Aw 149:1-2,3-4,5-6

Jn 3:22-30

shim12

PAGBIBINYAG NG PANGINOON

Is 42:1-4, 6-7

Aw 29:1-2,3-4,3,9-10

Gawa 10:34-38

Mt 3:13-17

shim13

1 Sm 1:1-8

Aw 118

Mk 1:14-20

shim14

1 Sm 1:9-20

Aw 116

Mk 1:14-20

shim15

1 Sm 3:1-10, 19-20

Aw 40

Mk 1:29-39

shim16

1 Sm 4:1-11

Aw 44

Mk 1:40-45

shim17

SAN ANTONIO ABAD

1 Sm 8:4-7, 10-22

Aw 89

Mk 2:1-12

shim18

1 Sm 9:1-4,17-19;10:1

Aw 21

Mk 2:13-17

shim19

IKA-2 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

KAPISTAHAN NG PANGINOONG HESUS, ANG BANAL NA SANGGOL

Is 9:1-6

Aw 98

Ef 1:3-6.15-18

Mt 18:1-5.10

shim20

1 Sm 15:16-23

Aw 50

Mk 2:18-22

shim21

STA AGNES

1 Sm 16:1-13

Aw 89

Mk 2:23-28

shim22

1 Sm 17:32-33, 37,40-51

Ps144

Mk 3:1-6

shim23

1 Sm 18:6-9; 19:1-7

Aw 56

Mk 3:7-12/a>

shim24

Sn FRANCISCO NG SALES

1 Sm 24:3-21

Aw 57

Mk 3:13-19

shim25

KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG BUHAY NI SAN PABLO

Gawa 22:3-16

Aw 117

Mk 16:15-18

shim26

IKA-3 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 8:23-9:3-1

Aw 27:1,4,13-14

1 Cor 1:10-13,17

Mt 4:12-23

shim27

2 Sm 5:1-7, 10

Aw 89

Mk 3:22-30

shim28

STO TOMAS AQUINAS

2 Sm 6:12-15, 17-19

Aw 24

Mk 3:31-35

shim29

2 Sm 7:4-17

Aw 89

Mk 4:1-20

shim30

2 Sm 7:18-19, 24-29

Aw 132

Mk 4:21-25

shim31

SAN JUAN BOSCO, priest

2 Sm 1:1-4, 5-10,13-17

Aw 51

Mk 4:26-34

shim1

2 Sm 12:1-7,10-17

Aw 51

Mk 4:35-41

 

 

divider

shim

shim

Disyembre 2013

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

shim1

IKA-1 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 2:1-5

Aw 122

Rom 13:11-14

Mt 24:37-44

shim2

Is 4:2-6

Aw 122

Mt 8:5-11

shim3

SN FRANCISCO JAVIER

Is Is 11:1-10

Aw 72

Lk 10:21-24

shim4

Is 25:6-10

Aw 23

Mt 5:1-12

shim5

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21, 24-27

shim6

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

shim7

Is 30:19-21,23-26

Aw 147

Mt 9:35–10:1,5,6-8

shim8

IKA-2 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 11:1-10

Aw 72

Rom 15:4-9

Mt 3:1-12

shim9

KABANALBANALAN KAPISTAHAN NG IMACULADA CONCEPCION

Gn 3:9-15,20 or

Aw 98

Eph 1:3-6,11-12

Lk 1:26-38

shim10

Is 40:1-11

Aw 96

Mt 18:12-14

shim11

Is 40:25-31

Aw 103

Mt 11:28-30

shim12

BIRHEN NG GUADALUPE

Zec 2:14-17 or

Rv 11:19,12:1-6,10

Judit 13

Lk 1:26-38

shim13

STA LUCIA

Is 48:17-19

Aw 1

Mt 11:16-19

shim14

SN JUAN NG CRUS

Sir 48:1-4,9-11

Aw 80

Mt 17:9,10-13

shim15

IKA-3 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 35:1-6,10

Aw 146

Stg 5:7-10

Mt 11:2-11

Simula ng Simbang Gabi

Is 56:1-3,6-8,

Aw 67

Jn 5:33-36

shim16

Is 54:1-10

Aw 30

Lk 7:24-30

shim17

Gn 49:2, 8-1

Aw 72

Mt 1:1-17

shim18

Jer 23:5-8

Aw 72

Mt 1:18-25

shim19

Jgs 13:2-7,24-25

Aw 71

Lk 1:5-25

shim20

Is 7:10-14

Aw 24

Lk 1:26-38

shim21

2 Sol 2:8-14

Aw 33

Lk 1:39-45

shim22

IKA-4 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 7:10-14

Aw 24

Rom 1:1-7

Mt 1:18-24

shim23

Mal 3:1-4,23-24

Aw 25

Lk 1:57-66

shim24

2 Sm 7:1-5, 8-12, 14,16

Aw 89

Lk 1:67-79

BISPERAS SA PAGSILANG NG PANGINOON

Is 62:1-5

Aw 89

Lk 1:67-79

shim25

DAKILANG KAPISTAHAN SA PAGSILANG NG PANGINOON

HATINGGABI NG PASKO

Is 62:1-5

Aw 89

Gawa 13:16-17,22-25

Mt 1:1-25

ARAW NG PASKO

Is 52:7-10

Aw 98

Heb 1:1-6

Jn 1:1-18

shim26

SN ESTEBAN

Gawa 6:8-10;7:54-59

Aw 31

Mt 10:17-22

shim27

SN JUAN EBANGHELISTA

1 Jn 1:1-4

Aw 97

Jn 20:1,2-8

shim28

BANAL NA MGA INOSENTE

1 Jn 1:5-2:2

Aw 124

Mt 2:13-18

shim

shim29

BANAL NA PAMILYA

Sir 3:2-6,12-14

Aw 128

Col 3:12-21

Mt 2:13-15,19-23

shim30

1 Jn 2:12-17

Aw 96

Lk 2:36-40

shim

shim31

1 Jn 2:18-21

Aw 96

Jn 1:1-18

shim

shim1

DAKILAG KAPISTAHAN, MARIA,INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Aw 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

1 Jn 3:11-21

Aw 100

Jn 3:31-36

shim3

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Mk 1:7-11

shim4

STA ISABEL SEATON

1 Jn 5:14-21

Aw 149

Jn 2:1-11

 

 

divider

 

BACK TO TOP