homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Marso 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

IKA-2 LINGGO NG KWARESMA

Gn 22:1-2, 9 10-13, 15-18

Aw 116

Rom 8:31-34

Mk 9:2-10

shim

shim2

Dn 9:4-10

Aw 79

Lk 6:36-38

shim

shim3

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 50

>Mt 23:1-12

shim

shim4

Jer 18:18-20

Aw 31

Mt 20:17-28

shim

shim5

Jer 17:5-10

Aw 1

Lk 16:19-31

shim

shim6

Gn 37:3-4,12-13,17-28

Aw 105

Mt 21:33-43,45-46

shim

shim7

Mi 7:14-15,18-20

Aw 103

Lk 15:1-3,11-32

shim

shim8

IKA-3 LINGGO NG KWARESMA

Ex 20:1-17

Aw 19

1 Cor 1:22-25

Jn 2:13-25

shim

shim9

2 Kgs 5:1-15

Aw 42

Lk 4:24-30

shim

shim10

Dn 3:25,34-43

Aw 25

Mt 18:21-35

shim

shim11

Dt 4:1, 5-9

Aw 147

Mt 5:17-19

shim

shim12

Jer 7:23-28

Aw 95

Lk 11:14-23

shim

shim13

Hos 14:2-10

Aw 81

Mk 12:28-34

shim

shim14

Hos 6:1-6

Aw 51

Lk 18:9-14

shim

shim15

IKA-4 LINGGO NG KWARESMA

2 Chr 36:14-16, 19-23

Aw 137

Eph 2:4-10

Jn 3:14-21

shim

shim16

Is 65:17-21

Ps 30

Jn 4:43-54

shim17

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim

shim18

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim

shim19

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JOSE, KABIYAK NG PUSO NG MAHAL NA BIRHEN

2 Sm 7:4-5,12-14,16

Aw 89

Rom 4:13, 16-18, 22

Mt 1:16,18-21, 24

shim

shim20

Wis 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim

shim21

Jer 11:18-20

Ps7

Jn 7:40-53

shim

shim22

IKA-5 LINGGO NG KWARESMA

Jer 31:31-34

Aw 51

Heb 5:7-9

Jn 12:20-33

shim

shim23

Dn 13:1-9,15-17,19-30, 33-62

Aw 23

Jn 8:1-11

shim24

Nm 21:4-9

Aw 102

Jn 8:21-30

shim

shim25

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA TUNGKOL SA PANGINOON

Is 7:10-14; 8:10

Aw 40

Heb 10:4-10

Lk 1:26-38

shim

shim26

Gn 17:3-9

Aw 105

Jn 8:51-59

shim27

Jer 20:10-13

Aw 18

Jn 10:31-42

shim

shim28

Ez 37:21-28

Jer 31

Jn 11:45-56

shim

shim29

LINGGO NG PALASPAS

Is 50:4-7

Aw 22

Phil 2:6-11

Mt 26:14-27:66

shim30

Is 42:1-7

Aw 27

Jn 12:1-11

shim31

Is 49:1-6

Aw 71

Jn 13:21-33,36-38

shim1

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim2

MISA NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim3

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 52:13-53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1-19:42

gospel dramatized

shim4

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Aw 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Aw 51

Mt 28:1-20

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP