homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Nobyembre 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NG LAHAT NG MGA BANAL

Rv 7:2-4, 9-14

Aw 24

Jn 3:1-3

Mt 5:1-12

shim2

PAGGUNITA SA LAHAT NG MGA PUMANAW NA KRISTIYANO

Wis 3:1-9

Aw 23

Rom 6:3-9

Mt 25:31-46

shim3

Rom 12:5-16

Aw 131

Lk 14:15-24

shim4

Sn Carlos Borromeo, obispo

Rom 13:8-10

Aw 112

Lk 14:25-33

shim5

Rom 14:7-12

Aw 27

Lk 15:1-10

shim6

Rom 15:14-21

Aw 98

Lk 16:1-8

shim7

Rom 16:3-9,16,22-27

Aw 145

Lk 16:9-15

shim8

IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

1 Kgs 17:10-16

Aw 146

Heb 9:24-28

Mk 12:38-44

shim9

PAGTATALAGA SA PALASYONG SIMBAHANG LATERANO SA ROMA

Ez 47:1-2, 8-9,12

Aw 46

1 Cor 3:9-11,16-17

Jn 2:13-22

shim10

Dakilang Papa San Leon/span>

Wis 2:23:3:9

Aw 34

Lk 17:7-10

shim11

Sn Martin ng Tours, obispo

Wis 2:23:3:9

Aw 34

Lk 17:7-10

shim12

Sn Josaphat, obispo/martir

Wis 7:22-8:1

Aw 119

Lk 17:20-25

shim13

Wis 13:1-9

Aw 19

Lk 17:26-37

shim14

Wis 18:14-16;19:6-9

Aw 105

Lk 18:1-8

shim15

IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Dn 12:1-3

Aw 16

Heb 10:11-14.18

Mk 13:24-32

shim16

Mc 1:10-15,41-43,54-57,62-63

Aw 119

Lk 18:35-43

shim17

Sta Isabel ng Ungarria, religiosa

Mc 6:18-31

Aw 3

Lk 19:1-10

shim18

2 Mc 7:1,20-31

Aw 17

Lk 19:11-28

shim19

1 Mc 2:15-29

Aw 50

Lk 19:41-44

shim20

1 Mc 4:36-37,52-59

1 Chr 29

Lk 19:45-48

shim21

KAPISTAHAN NG PAGDADALA NG BIRHEN SA TEMPLO

1 Mc 4:36-37, 52-59

1 Chr 29

Lk 19:45-48

shim22

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGHAHARI NG DIYOS SA SANLIBUTAN

Dn 7:13-14

Aw 93

Rv 1:5-8

Jn 18:33-37

shim23

San Clemente at Columbano

Dn 1:1-6,8-20

Dn 3

Lk 21:1-4

shim24

Sn Andres Dung-Lac,pari at mga kasama, martir

Dn 2:31-45

Dn 3

Lk 21:5-11

shim25

Dn 5:1-6,13-14,16-17,23-28

Dn 3

Lk 21:12-19

shim26

Dn 6:12-28

Dn 3

Lk 21:20-28

shim27

Dn 7:2-14

Dn 3

Lk 21:29-33

shim28

Dn 7:15-27

Dn 3

Lk 21:34-36

shim29

UNANG LINGGO NG ADBIYENTO

Jer 33:14-16

Aw 25

1Thes 3:12-4:2

Lk 21;25-28,34-36

shim30

SN ANDRES,apostol

Rom 10:9-18

Aw 19

Mt 4:18-22

shim1

Is 11:1-10

Aw 72

Lk 10:21-24

shim2

Is 25:6-10

Aw 23

Mt 15:29-37

shim3

Sn Francisco Javier, pari

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21,24-27

shim4

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

shim5

Is 30:19-21, 23-26

Aw 147

Mt 9:35-10:1,5,6-8

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP