homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Enero 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN, MARIA, INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Aw 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

Sn Basil & Gregorio Nazianzen

1Jn 2:22-28

Aw 98

Jn 1:19-28

shim3

1Jn 2:29,3:6

Aw 98

Jn 1:29-34

shim4

KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Is 60:1-6

Aw 72

Ef 3:2-3,5-6

Mt 2:1-12

shim5

1 Jn 3:22–4:6

Aw 2

Mt 4:12-17,23-25

shim6

1 Jn 4:7-10

Aw 72

Mk 6:34-44

shim7

1 Jn 4:11-18

Aw 72

Mk 6:45-52

shim8

1 Jn 4:19–5:4

Aw 72

Luc 4:14-22

shim9

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Luc 5:12-16

shim10

1 Jn 5:14-21

Aw 149

Jn 3:22-30

shim11

KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG SA PANGINOON

Is 42:1-4, 6-7

Aw 29

Gawa 10:34-38

MK 1:7-11

shim12

Heb 1:1-6

Aw 97

Mk 1:14-20

shim13

Heb 2:5-12

Aw 8

Mk 1:21-28

shim14

Heb 2:14-18

Aw 105

Mk 1:29-39

shim15

Heb 3:7-14

Aw 95

Mk 1:40-45

shim16

Heb 4:1-5

Aw 78

Mk 2:1-12

shim17

Sn Antonio, pari

Heb 4:12-16

Aw 19

Mk 2:13-17

shim18

KAPISTAHAN NG PANGINOONG HESUS, ANG BANAL NA SANGGOL

Is 9:1-6

Aw 98

Ef 1:3-6,15-18

Mk 10:13-16

shim19

Heb 5:1-10

Aw 110

Mk 2:18-22

shim20

Heb 6:10-20

Aw 111

Mk 2:23-28

shim21

STA AGNES, birhen /martir

Heb 7:1-3, 15-17

Aw 110

Mk 3:1-6

shim22

Heb 7:25-8:6

Aw 40

Mk 3:7-12

shim23

Heb 8:6-13

Aw 85

Mk 3:13-19

shim24

Sn Francisco de Sales

2 Tm 1:1-8

Aw 96

Mk 4:1-20

shim22

IKA-3 LINGGO SA KARANIWANG PANAHO

Jon 3:1-5, 10

Aw 25

1 Cor 7:29-31

Mk 1:14-20

shim26

Sn Timoteo & Sn Tito

Heb 9:15,24-28

Aw 98

Mk 3:22-30

shim27

Heb 10:1-10

Aw 40

Mk 3:31-35

shim28

Sto Tomas de Aquino, pari/ Doktor ng Simbahan

Heb 10:11-18

Aw 110:1-4

Mk 4:1-20

shim29

Heb 10:19-25

Aw 24

Mk 4:21-25

shim30

Heb 10:32-39

Aw 37

Mk 4:26-34

shim31

Sn Juan Bosco, pari

Heb 11:1-2.8-19

Lk 1

Lk 2:22-40

shim1

IKA-4 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Dt 18:15-20

Aw 95

1 Cor 7:32-35

Mk 1:21-28

shim2

KAPISTAHAN NG PAGDADALA KAY HESUS SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Aw 24

Heb 2:14-18

Luc 2:22-40

shim3

Heb 12:1-4

Aw 22

Mk 5:21-43

shim4

Heb 12:4-7,11-15

Aw 103

Mk 6:1-6

shim5

STA AGATA, birhen /martir

Heb 12:18-19, 21-24

Aw 48

Mk 6:7-13

shim6

Sn Pablo Miki at mga Kasama

Heb13:1-8

Aw 27

Mk 6:14-29

shim7

Heb 13:15-17,20-21

Aw 23

Mk 6:30-34

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP