homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Mayo 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

IKA-6 LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 15:1-2, 22-29

Aw 67

Pah 21:10-14,22-23

Jn 14:23-29

shim2

Sn Atanasio obispo/ Doktor ng Simbahan

Gawa 16:11-15

Aw 149

Jn 15:26—16:4

shim3

Kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

shim4

Gawa 17:15,22-18:1

Aw 148

Jn 16:12-15

shim

shim5

Gawa 8:1-8

Aw 98

Jn 16:16-20

shim6

Gawa 18:9-18

Aw 47

Jn 16:20-23

shim7

Gawa 18:23-28

Aw 47

Jn 16:23-28

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mk 16:15-20

shim9

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim10

Gawa 20:17-27

Aw 68

Jn 17:1-11

shim11

Gawa 20:28-38

Aw 68

Jn 17:11-19/a>

shim12

Gawa 22:30; 23:6-11

Aw 16

Jn 17:20-26

shim13

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim14

Kapistahan ni San Matias

1:15-17

Aw 113

Jn 15:9-17

shim15

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG NG PENTEKOSTES

Gn 11:1-9

Aw 104

Rom 8:22-27

Jn 7:37-39

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES

Gawa 2:1-11

Aw 104

1 Cor 12:3-7, 12-13

Jn 20:19-23

shim16

Tia 3:13-18

Aw 19

Mk 9:14-29

shim17

Tia 4:1-10

Aw 55

Mk 9:30-37

shim18

Tia 4:13-17

Aw 49

Mk 9:38-40

shim19

Tia 5:1-6

Aw 49

Mk 9:41-50

shim20

Tia 5:9-12

Aw 103

Mk 10:1-12

shim21

Tia 5:9-12

Aw 141

Mk 10:13-16

shim22

DAKILANG KAPISTAHAN NG TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS

Prv 8:22-31

Aw 8

Rom 5:1-5

Jn 3:16-18

shim

shim23

1Pd 1:3-9

Aw 111

Mk 10:17-27

shim24

1Pd 1:10-16

Aw 98

Mk 10:28-31

shim25

1Pd 1:18-25

Aw 147

Mk 10:32-45

shim26

Sn Felipe Neri, pari

1Pd 2:2-5,9-12

Aw 100

Mk 10:46-52

shim27

1 Pd 4:7-13

Aw 96

Mk 11:11-26

shim28

Jud 17:20-25

Aw 63

Mk 11:27-33

shim29

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO

Gn 14:18-20

Aw 110

1 Cor 11:23-26

Lk 9:11-17

shim30

2 Pd 1:2-7

Aw 91

Mk 12:1-12

shim31

KAPISTAHAN NG PAGDALAW NI ISABEL KAY MARIA

Zep 3:14-18

Is 12:2-3, 4, 5-6

Luc 1:39-56

shim1

Sn Justino, martir

2 Tm 1:1-3,6-12

Aw 123

Mk 12:18-27

shim2

2 Tm 2:8-15

Aw 25

Mk 12:28-34

shim3

DAKILANG KAPISTAHAN NG KABANAL-BANALANG PUSO NI HESUS

Ez 34:11-16

Aw 23

Rom 5:5-11

Lk 15:3-7

shim4

KALINIS-LINISAN PUSO NI MARIA

Is 61:9-11

1Sm 2

Lk 2:41-51

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP