homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Agosto 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

Alfonso ng Ligouri, Obispo/Doktor ng Iglesia

Lv 25:1, 8-17

Aw 67

Mt 14:1-12

shim2

IKA-18 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LINGGO NG SN JUAN MARIA VIANNEY

REFLECTION

Ex 16:2-4.12-15

Aw 78

Eph 4:17. 20-24

Jn 6:24-35

shim3

Nm 11:4-15

Aw 81

Mt 14:22-36

shim4

Nm 12:1-13

Aw 51

Mt 14:22-36

shim5

Nm 13,14,26-29, 34-35

Aw 106

Mt 15: 21-28

shim6

KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG ANYO NG PANGINOON

Dn 7:9-10, 13-14

Aw 97

2 Pt 1:16-19

Lk 9: 28-36

shim7

Dt 4:32-40

Aw 77

Mt 16:24-28

shim8

Sto Domingo, pari

Dt 6:4-13

Aw 18

Mt 17:14-20

shim9

IKA-19 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

1 Kgs 19:4-8

Aw 34

Eph 4:30-5:2

Jn 6:41-51

shim10

Sn Lorenzo, diakono / martir

2 Cor 9:6-10

Aw 112

Jn 12:24-26

shim11

Sta Clara, birhen

Dt 31:1-8

Dt 32

Mt 18:1-5, 10, 12-14

shim12

Dt 34:1-12

Aw 66

Mt 18:15-20

shim13

Jos 3:7-10, 11, 13-17

Aw 114

Mt 18:21–19:1

shim14

Sn Maximiliano Kolbe, pari/martir

Jos 24:1-13

Aw 136

Mt 19:3-12

shim15

KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG ANYO NG PANGINOON

Rv 11:19;12:1-6, 10

Aw 45

1 Cor 15:20-27

Luc 1:39-56

shim16

IKA-20 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Prv 9:1-6

Aw 34

Eph 5:15-20

Jn 6:51-58

shim17

Hkm2:11-19

Aw 106

Mt 19:16-22

shim18

Hkm6:11-24

Aw 85

Mt 19:23-30

shim19

Hkm9:6-15

Aw 21

Mt 20:1-16

shim20

Sn Bernardo, Doktor ng Iglesia

Hkm11:29-39

Aw 40

Mt 22:1-14

shim21

Sn Pio X, papa

Ru 1:1, 3-6,14-16, 22

Aw 146

Mt 22:34-40

shim22

Ru 2:1-3,8-11;4:13-17

Aw 128

Mt 23:1-12

shim23

IKA-21 SUNDAY IN ORDINARY TIME

Is 22:19-23

Aw 105

Rom 11:33-36

Mt 16:13-20

shim24

SN BARTOLOME, APOSTOL

Rv 21:9b-14

Aw 145

Jn 1:45-51

shim25

1 Tes 2:1-8

Aw 139

Mt 23:23-26

shim26

1 Tes 2:9-13

Aw 139

Mt 23:27-32

shim27

Sta Monika, babaeng may-asawa

1 Tes 3:7-13

Aw 90

Mt 24:42-51

shim28

Sn Agustin, Obispo/ Doktor ng Iglesia

1 Tes 4:1-8

Aw 97

Mt 25:1-13

shim29

PAGPUGOT NI SAN JUAN BAUTISTA

2 Tes 3:6-10, 16-18

Aw 128

Mk 6:17-29

shim30

IKA-22 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Dt 4:1-2,6-8

Aw 15

Jas 1:17-18,21-22,27

Mk 7:1-8,14-15,21-23

shim31

1 Tes 4:13-18

Aw 96

Mk 6:17-29

shim1

1 Tes 5:1-6, 9-11

Aw 27

Luc 4:31-37

shim2

Col 1:1-8

Aw 105

Gn 44:18-21

shim3

Dakilang Papa San Gregorio, papa / Doktor ng Iglesia

Col 1:9-14

Aw 98

Luc 5:1-11

shim4

Col 1:15-20

Aw 100

Luc 5:33-39

shim5

Col 1:21-23

Aw 54

Luc 6:1-5

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP