homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Mayo 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

         

shim1

Gawa 13:26-33

Aw 2

Jn 14:1-6

shim2

Sn Atanasio, Obispo, Doktor ng Simbahan

Gawa 13:44-52

Aw 98

Jn 14:7-14

shim3

IKA-5 LINGGO NG MULING PAGKAKABUHAY

Gawa 9:26-31

Aw 22

1 Jn 3:18-24

Jn 14:1-12

shim4

Gawa 14:5-18

Aw 115

Jn 14:21-26

shim5

Gawa 14:19-28

Aw 145

Jn 14:27-31

shim6

Gawa 5:1-6

Aw 122

Jn 15:1-8

shim7

Gawa 15:7-21

Aw 96

Jn 15:9-11

shim8

Gawa 15:22-31

Aw 57

Jn 15:12-17

shim9

Gawa 16:1-10

Aw 100

Jn 15:18-21

shim10

IKA-6 LINGGO NG MULING PAGKAKABUHAY

Gawa 10:25-26,34-35,44-48

Aw 98

1 Jn 4:7-10

Jn 15:9-17

shim11

Gawa 16:11-15

Aw 149

Jn 15:26—16:4

shim12

Gawa 16:22-34

Aw 138

Jn 16:5-11

shim13

Gawa 17:15, 22-18:1

Aw 148

Jn 16:12-15

shim

shim14

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mk 16:15-20

Kapistahan ni San Matias

1:15-17

Aw 113

Jn 15:9-17

shim15

Kapistahan ni San Isidro Labrador

Gawa 18:9-18

Aw 47

Jn 16:20-23

shim16

Gawa 18:23-28

Aw 47

Jn 16:23-28

shim17

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Eph 1:17-23

Mk 16:15-20

IKA-7 LINGGO NG MULING PAGKAKABUHAY

Gawa 1:15-17,20-26

Aw 103

1 Jn 4:11-16

Jn 17:11-19

shim18

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim19

Gawa 20:17-27

Aw 68

Jn 17:1-11

shim20

Gawa 20:28-38

Aw 68

Jn 17:11-19/a>

shim21

Gawa 22:30; 23:6-11

Ps16

Jn 17:20-26

shim22

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim23

Gawa 28:16-20

Ps 11

Jn 21:20-25

shim24

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG NG PENTEKOSTES

Gn 11:1-9

Aw 104

Rom 8:22-27

Jn 7:37-39

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES

Gawa 2:1-11

Aw 104

1 Cor 12:3-7, 12-13

Jn 20:19-23

shim25

Sir 17:20-24

Aw 32

Mk 10:17-27

shim

shim26

Kapistahan ni San Felipe Neri

Sir 35:1-12

Aw 50

Mk 10:28-31

shim27

Sir 36:1,4-5,10-17

Aw 79

Mk 10:32-45

shim28

Sir 42:15-25

Aw 33

Mk 10:46-52

shim29

Sir 44:1, 9-13

Aw 19

Mk 11:11-26

shim30

Sir 51:12-20

Aw 149

Mk 11:27-33

shim31

DAKILANG KAPISTAHAN NG TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS

Dt 4:32-34,39-40

Aw 33

Rom 8:14-17

Mt 28:16-20

shim1

Sn Justin, Martir

Tb 1:3; 2:1-8

Aw 112

Mk 12:1-12

shim2

Tb 2:9-14

Aw 112

Mk 12:13-17

shim3

Sn Carlos Lwanga at mga Kasama

Tb3:1-11a, 16-17

Ps 25

Lk 2:41-51

shim4

Tb 6:10-11; 7:1,9-17;8:4-9

Aw 128

Mk12:28-34

shim5

Sn Bonifacio, Obispo at Martir

Tb 11:5-17/a>

Aw 146

Mk12:35-37

shim6

Tb12:1,5-15,20

Tb13

Lk 2:41-51

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP