F_ Daily Mass Readings
   
homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Abril 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

   

shim1

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim2

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim3

Ex 32:7-14

Aw 106

Jn 5:31-47

shim4

Wis 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim5

Jer 11:18-20

Aw7

Jn 7:40-53

shim6

IKA-5 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Ez 37:12-14

Aw 130

Rom 8:8-11

Jn 11:1-45

shim7

Dn 13:1-9,15-17,19-30,33-62

Aw 23

Jn 8:1-11

shim8

Nm 21:4-9

Aw 102

Jn 8:21-30

shim9

Dn 3:14-20, 91-92, 95

Dn3

Jn 8:31-42

shim10

Gn 17:3-9

Aw 105

Jn 8:51-59

shim11

Jer 20:10-13

Aw 18

Jn 10:31-42

shim12

Ez 37:21-28

Jer 31

Jn 11:45-56

shim13

LINGGO NG PALASPAS

Is 50:4-7

Aw 22

Phil 2:6-11

Mt 26:14—27:66

shim14

Is 42:1-7

Aw 27

Jn 12:1-11

shim15

Is 49:1-6

Aw 71

Jn 13:21-33,36-38

shim16

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim17

HUWEBES NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim18

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 52:13—53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1—19:42

shim19

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Ps 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Ps 51

Mt 28:1-20

shim20

PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Sir 42:15-25

Aw 33

Sir 42:15-25

Mk 10:46-52

shim21

LUNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 2:14, 22-33

Aw 16

Mt 28:8-15

shim22

MARTES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 2:36-41

Aw 33

Jn 20:11-18

shim23

MIYERKOLES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 3:1-10

Aw 105

Luc 24:13-35

shim24

HUWEBES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 3:11-26

Aw 8

Luc 24:35-48

shim25

BIYERNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 4:1-12

Aw 118

Jn 21:1-14

shim26

SABADO SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 4:13-21

Aw 118

Mk 16:9-15

shim27

2ND WEEK OF EASTER

FEAST OF CHRIST OF THE DIVINE MERCY

Acts 2:42-47

Aw 118

1 Pd 1:3-9

Jn 20:19-31

shim28

Acts 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim29

Acts 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim30

Acts 5:17-26

Aw 34

Jn 3:16-21

shim1

Acts 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim2

Acts 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim3

KAPISTAHAN NINA APOSTOL SAN FELIPE AT TIAGO

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  *

 

 

divider

 

Marso 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

Is 58:9-14

Aw 86

Lk 5:27-32

shim2

Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Is 49:14-15

Aw 62

1 cor 4:1-5

Mt 6:24-34

shim3

1Pt 1:3-9

Aw 111

Mk 10:17-27

shim

shim4

1Pt 1:10-16

Aw 98

Mk 10:28-31

shim

shim5

MIYERKOLES NG ABO

Jl 2:12-187

Aw 51

2 Cor 5:20-6:2

Mt 6:1-6,16-18

shim6

Dt 30:15-20

Aw 1

Lk 9:22-25

shim7

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim8

Is 58:9-14

Aw 86

Luc 5:27-32

shim9

IKA-1 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 2:7-9; 3:1-7

Aw 51

Rom 5:12-19

Mt 4:1-11

shim10

Lv 19:1-2,11-18

Aw 19

Mt 25:31-46

shim11

Is 55:10-11

Aw 34

Mt 6:7-15

shim12

Jon 3:1-10

Aw 51

Luc 11:29-32

shim13

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 138

Mt 7:7-12

shim14

Ez 18:21-28

Aw 130

Mt 5:20-26

shim15

Dt 26:16-19

Aw 119

Mt 5:43-48

shim

shim16

IKA-2 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 12:1-4

Aw 33

Tm 1:8-10

Mt 17:1-9

shim17

Dn 9:4-10

Aw 79

Luc 6:36-38

shim18

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 50

Mt 23:1-12

shim19

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JOSE, KABIYAK NG PUSO NG MAHAL NA BIRHEN

2 Sm 7:4-5,12-14,16

Aw 89

Rom 4:13, 16-18, 22

Mt 1:16,18-21, 24

shim20

Jer 17:5-10

Aw 1

Luc 16:19-31

shim21

Gn 37:3-4,12-13,17b-28

Aw 105

Mt 21:33-43, 45-46

shim

shim22

Mi 7:14-15, 18-20

Aw 103

Luc 15:1-3, 11-32

shim23

IKA-3 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Ex 17:3-7

Aw 95

Rom 5:1-2, 5-8

Jn 4:5-42 or 4:5-15, 19-26

shim

shim24

2 Kgs 5:1-15

Aw 42

Luc 4:24-30

shim

shim25

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA TUNGKOL SA PANGINOON

Is 7:10-14; 8:10

Aw 40

Heb 10:4-10

Luc 1:26-38

shim26

Dt 4:1, 5-9

Aw 147

Mt 18:21-35

shim

shim27

Jer 7:23-28

Aw 95

Luc 11:14-2

shim

shim28

Os 6:1-6

Aw 51

Luc 18:9-14

shim29

Hos 6:1-6

Aw 51

Luc 18:9-14

shim

shim30

IKA-1 LINGGO NG 40 ARAW NA PAGHAHANDA

Sm 16:1, 6-7,10-13

Aw 33

Eph 5:8-14

Jn 9:1-41

shim31

Is 65:17-21

Aw 30

Jn 4:43-54

shim1

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim2

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim3

Ex 32:7-14

Aw 106

Jn 5:31-47

shim4

Kar 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim5

Jer 11:18-20

Aw 7

Jn 7:40-53

 

 

divider

 

February 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

2 Sm 12:1-7,10-17

Ps 51

Mk 4:35-41

shim2

KAPISTAHAN NG PAGDADALA KAY HESUS SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Ps 2

Heb 2:14-18

Lk 2:22-40

shim3

2 Sm 15:13-14, 30;16:5-13

Ps 3

Mk 5:1-20

shim4

2 Sm 18:9-10,14, 24-25,30;19:3

Ps 86

Mk 5:21-43

shim5

STA AGATA

2 Sm 24:2, 9-17

Ps 32

Mk 6:1-6

shim6

SAN PABLO MIKI / MGA KASAMA

2 Sm 24:2, 9-17

Ps 32

Mk 6:1-6

shim7

Sir 47:2-11

Ps 18

Mk 6:14-29

shim8

1 Kgs 3:4-13

Ps 119

Mk 6:30-34

shim9

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 58:7-10

Ps 29

1 Cor 2:1-5

Mt 5:13-16

shim10

STA ESCOLASTICA

1 Kgs 8:1-7, 9-13

Ps 132

Mk 6:53-56

shim11

1 Kgs 8:22-23, 27-30

Ps 84

Mk 7:1-13

shim12

1 Kgs 10:1-10

Ps 37

Mk 7:14-23

shim13

1 Kgs 11:4-13

Ps 106

Mk 7:24-30

shim14

SAN CIRILO at SAN METODIO

1 Kgs 11:4-13

Ps 106

Mk 7:24-30

shim15

1 Kgs 12:26-32; 13:33-34

Ps 106

Mk 8:1-10

shim16

IKA-6 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Sir 15:15-20

Ps 119

1 Cor 2:6-10

Mt 5:17-37

shim17

Jas 1:1-11

Ps 119

Mk 8:11-13

shim18

Jas 1:12-18

Ps 94

Mk 8:14-21

shim19

Jas 1:19-27

Ps 15

Mk 8:22-26

shim20

Jas 2:1-9

Ps 34

Mk 8:27-33

shim21

Jas 2:14-24, 26

Ps 112

Mk 8:34?9:1

shim22

KAPISTAHAN NG LUKLUKAN NI APOSTOL SAN PEDRO

Jas 3:1-10

Ps 12

Mk 9:2-13

shim23

IKA-7 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Lv 19:1-2, 17-18

Ps 103

1 Cor 3:16-23

Mt 5:38-48

shim24

Jas 3:13-18

Ps 19

Mk 9:14-29

shim25

Jas 4:1-10

Ps 55

Mk 9:30-37

shim26

Sir 4:11-19

Ps 119

Mk 9:38-40

shim27

Dt 30:15-20

Ps 1

Lk 9:22-25

shim28

Is 58:1-9

Ps 51

Mt 9:14-15

shim1

Is 58:9-14

Ps 86

Lk 5:27-32

 

 

divider

 

ENERO 2014

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

     

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Ps 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

1 Jn 3:11-21

Ps 100

Jn 3:31-36

shim3

1 Jn 5:5-13

Ps 147

Mk 1:7-11

shim4

STA ELIZABETH SEATON

1 Jn 5:14-21

Ps 149

Jn 2:1-11

shim5

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Is 60:1-6

Ps 72:1-2,7-8,10-11,12-13

Ef 3:2-3,5-6

Mt 2:1-12

shim6

LUNES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 3:22–4:6

Ps 2:7-8,10-12

Mt 4:12-17,23-25

shim7

MARTES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:7-10

Ps 72:1-2,3-4,7-8

Mk 6:34-44

shim8

MIYERKOLES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:11-18

Ps 72:1-2,10,12-13

Mk 6:45-52

shim9

HUWEBES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 4:19–5:4

Ps 72:1-2,14,15,17

Luc 4:14-22

shim10

BIYERNES MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 5:5-13

Ps 147:12-13,14-15,19-20

Luc 5:12-16

shim11

SABADO MATAPOS NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

1 Jn 5:14-21

Ps 149:1-2,3-4,5-6

Jn 3:22-30

shim12

PAGBIBINYAG NG PANGINOON

Is 42:1-4, 6-7

Ps 29:1-2,3-4,3,9-10

Acts 10:34-38

Mt 3:13-17

shim13

1 Sm 1:1-8

Ps 118

Mk 1:14-20

shim14

1 Sm 1:9-20

Ps 116

Mk 1:14-20

shim15

1 Sm 3:1-10, 19-20

Ps 40

Mk 1:29-39

shim16

1 Sm 4:1-11

Ps 44

Mk 1:40-45

shim17

SAN ANTONIO ABAD

1 Sm 8:4-7, 10-22

Ps 89

Mk 2:1-12

shim18

1 Sm 9:1-4,17-19;10:1

Ps 21

Mk 2:13-17

shim19

IKA-2 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

KAPISTAHAN NG PANGINOONG HESUS, ANG BANAL NA SANGGOL

Is 9:1-6

Ps 98

Ef 1:3-6.15-18

Mt 18:1-5.10

shim20

1 Sm 15:16-23

Ps 50

Mk 2:18-22

shim21

STA AGNES

1 Sm 16:1-13

Ps 89

Mk 2:23-28

shim22

1 Sm 17:32-33, 37,40-51

Ps144

Mk 3:1-6

shim23

1 Sm 18:6-9; 19:1-7

Ps 56

Mk 3:7-12/a>

shim24

Sn FRANCISCO NG SALES

1 Sm 24:3-21

Ps 57

Mk 3:13-19

shim25

KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG BUHAY NI SAN PABLO

Acts 22:3-16

Ps 117

Mk 16:15-18

shim26

IKA-3 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 8:23-9:3-1

Ps 27:1,4,13-14

1 Cor 1:10-13,17

Mt 4:12-23

shim27

2 Sm 5:1-7, 10

Ps 89

Mk 3:22-30

shim28

STO TOMAS AQUINAS

2 Sm 6:12-15, 17-19

Ps 24

Mk 3:31-35

shim29

2 Sm 7:4-17

Ps 89

Mk 4:1-20

shim30

2 Sm 7:18-19, 24-29

Ps 132

Mk 4:21-25

shim31

SAN JUAN BOSCO, priest

2 Sm 1:1-4, 5-10,13-17

Ps 51

Mk 4:26-34

shim1

2 Sm 12:1-7,10-17

Ps 51

Mk 4:35-41

 

 

divider

shim

shim

Disyembre 2013

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

BIYERNES

SABADO

shim1

IKA-1 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 2:1-5

Aw 122

Rom 13:11-14

Mt 24:37-44

shim2

Is 4:2-6

Aw 122

Mt 8:5-11

shim3

SN FRANCISCO JAVIER

Is Is 11:1-10

Aw 72

Lk 10:21-24

shim4

Is 25:6-10

Aw 23

Mt 5:1-12

shim5

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21, 24-27

shim6

Is 29:17-24

Aw 27

Mt 9:27-31

shim7

Is 30:19-21,23-26

Aw 147

Mt 9:35–10:1,5,6-8

shim8

IKA-2 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 11:1-10

Aw 72

Rom 15:4-9

Mt 3:1-12

shim9

KABANALBANALAN KAPISTAHAN NG IMACULADA CONCEPCION

Gn 3:9-15,20 or

Aw 98

Eph 1:3-6,11-12

Lk 1:26-38

shim10

Is 40:1-11

Aw 96

Mt 18:12-14

shim11

Is 40:25-31

Aw 103

Mt 11:28-30

shim12

BIRHEN NG GUADALUPE

Zec 2:14-17 or

Rv 11:19,12:1-6,10

Judit 13

Lk 1:26-38

shim13

STA LUCIA

Is 48:17-19

Aw 1

Mt 11:16-19

shim14

SN JUAN NG CRUS

Sir 48:1-4,9-11

Aw 80

Mt 17:9,10-13

shim15

IKA-3 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 35:1-6,10

Aw 146

Stg 5:7-10

Mt 11:2-11

Simula ng Simbang Gabi

Is 56:1-3,6-8,

Aw 67

Jn 5:33-36

shim16

Is 54:1-10

Aw 30

Lk 7:24-30

shim17

Gn 49:2, 8-1

Aw 72

Mt 1:1-17

shim18

Jer 23:5-8

Aw 72

Mt 1:18-25

shim19

Jgs 13:2-7,24-25

Aw 71

Lk 1:5-25

shim20

Is 7:10-14

Aw 24

Lk 1:26-38

shim21

2 Sol 2:8-14

Aw 33

Lk 1:39-45

shim22

IKA-4 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 7:10-14

Aw 24

Rom 1:1-7

Mt 1:18-24

shim23

Mal 3:1-4,23-24

Aw 25

Lk 1:57-66

shim24

2 Sm 7:1-5, 8-12, 14,16

Aw 89

Lk 1:67-79

BISPERAS SA PAGSILANG NG PANGINOON

Is 62:1-5

Aw 89

Lk 1:67-79

shim25

DAKILANG KAPISTAHAN SA PAGSILANG NG PANGINOON

HATINGGABI NG PASKO

Is 62:1-5

Aw 89

Acts 13:16-17,22-25

Mt 1:1-25

ARAW NG PASKO

Is 52:7-10

Aw 98

Heb 1:1-6

Jn 1:1-18

shim26

SN ESTEBAN

Acts 6:8-10;7:54-59

Aw 31

Mt 10:17-22

shim27

SN JUAN EBANGHELISTA

1 Jn 1:1-4

Aw 97

Jn 20:1,2-8

shim28

BANAL NA MGA INOSENTE

1 Jn 1:5-2:2

Aw 124

Mt 2:13-18

shim

shim29

BANAL NA PAMILYA

Sir 3:2-6,12-14

Aw 128

Col 3:12-21

Mt 2:13-15,19-23

shim30

1 Jn 2:12-17

Aw 96

Lk 2:36-40

shim

shim31

1 Jn 2:18-21

Aw 96

Jn 1:1-18

shim

shim1

DAKILAG KAPISTAHAN, MARIA,INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Aw 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

1 Jn 3:11-21

Aw 100

Jn 3:31-36

shim3

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Mk 1:7-11

shim4

STA ISABEL SEATON

1 Jn 5:14-21

Aw 149

Jn 2:1-11

 

 

divider

 

BACK TO TOP