homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Setymbre 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim28

IKA-22 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Sir 3:17-18.20.28-29

Aw 68

Heb 12:18-19.22-24

Luc 14:1.7-14

shim29

Pagkamatay ni San Juna Bautista

2Th 3:6-10, 16-18

Aw 128

Mk 6:17-29

shim30

1 Cor 2:10-16

Aw 145

Luc 4:31-37

shim31

1 Cor 3:1-9

Aw 33

Luc 4:38-44

shim1

1 Cor 3:18-23

Aw 24

Luc 5:1-11

shim2

1 Cor 4:1-5

Aw 37

Luc 5:33-39

shim3

Dakilang Papa Sn Gregorio

1 Cor 4:9-15

Aw 145

Luc 6:1-5

shim4

IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Wis 9:13-18

Aw 90

Phlm 9-10,12-17

Luc 14:25-33

shim5

1 Cor 5:1-8

Aw 5

Luc 6:6-11

shim6

1 Cor 6:1-11

Aw 149

Luc 6:12-19

shim7

1 Cor 7:25-31

Aw 45

Luc 6:20-26

shim8

KAPANGANAKAN NI STA MARIA

Mi 5:1-4,18-23

Aw 13

Mt 1:18-23

shim9

1 Cor 9:16-19,22-27

Aw 84

Luc 6:39-42

shim10

1 Cor 10:14-22

Aw 31

Jn 19:25-27

shim11

IKA-24 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Ex 32:7-11,13-14

Aw 51

1 Tim 1:12-17

Luc 15:1-32 or 15:1-10

shim12

1 Cor 11:17-26,33

Aw 40

Luc 7:1-10

shim13

SN Juna Crisostomo, obispo

1Cor 12:12-14,27-31

Aw 100

Luc 7:11-17

shim14

Pagtatampok Sa Krus Na Banal

Nm 21:4-9

Aw 78

Fil 2:6-11

Jn 3:13-17

shim15

INA NG HAPIS

1 Cor 15:1-11

Aw 118

Luc 7:36-50

shim16

Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Cor 15:12-20

Aw 17

Luc 8:1-3

shim17

1 Cor 15:35-37,42-49

Aw 56

Luc 8:4-15

shim18

IKA-25 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Am 8:4-7

Aw 113

1Tim 2:1-8

Luc 16:10-13

shim19

Prv 3:27-34

Aw 15

Luc 8:16-18

shim20

San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir

Prv 21:1-6,10-13

Aw 119

Luc 8:19-21

shim21

SAN MATEO, APOSTOL, EVANGELISTA

Eph 4:1-7,11-13

Aw 19

Mt 9:9-13

shim22

Sol 1:2-11

Aw 90

Luc 9:7-9

shim23

Sn Pio ng Pietrelicina, pari

Sol 3:1-11

Aw 144

Luc 9:18-22

shim24

Sol 11:9-12:8

Aw 90

Luc 9:43-45

shim25

IKA-26 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Pambansang Araw ng Mandaragat

Amos 6:1,4-7

Aw 146

1 Tim 6:11-16

Luc 16:19-31

shim26

San Cosmas at Damian, mga martir

Jb 1:6-22

Aw 17

Mt 18:1-5,10

shim27

Sn Vicente de Paul, pari

Jb 3:1-3,11-17,20-23

Aw 88

Mt 18:1-5,10

shim28

Sn Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir

Jb 9:1-12 14-16

Aw 88

Luc 9:57-62

shim29

San Miguel, Gabriel at Rafael, arkangheles

Dn 7:9-10, 13-14

Aw 138

Jn 1:47-51

shim30

Sn Geronimo, pari at Duktor ng Simbahan

Jb 38:1.12-21;40:3-5

Aw 139

Luc 10:13-16

 

 

divider

 

shim

Oktubre 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

           

shim1

Sta Teresita ng Sanggol na Hesus

Jb 42:1-3.5-6.12-17

Aw 119

Luc 10:17-24

shim2

IKA-27 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Hb 1-4

Aw 95

>2 Tm 1:6-8, 13-14

Luc 17:5-10

shim3

Gal 1:6-12

Aw 111

Luc 10:25-37

shim4

San Francisco ng Assisi

Gal 1:13-24

Aw 139

Luc 10:38-42

shim5

Gal 2:1-2.7-14

Aw 117

Luc 11:1-4

shim6

Gal 3:1-5

Luc 1

Luc 11:5-13

shim7

MAHAL NA BIRHENG MARIA NG ROSARIO

Gal 3:7-14

Aw 111

Luc 11:15-26

shim8

Gal 3:22-29

Aw 105

Luc 11:27-28

shim9

IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

2 Kgs 5:14-17

Aw 98

2 Tm 2:8-1

Luc 17:11-19

shim10

Gal 4:22-24.26-27.31-5:1

Aw 113

Luc 11:29-32

shim11

Gal 5:1-6

Aw 119

Luc 11:37-41

shim12

Gal 5:18-25

Aw 1

Luc11:42-46

shim13

Eph 1:1-10

Aw 98

Luc 11:47-54

shim14

Eph 1:11-14

Aw 33

Luc 12:1-7

shim15

Sta Teresa ni Hesus

Eph 1:15-23

Aw 8

Luc 12:8-12

shim16

IKA-29 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Ex 17:8-13

Aw 121

2 Tm 3:14-4:2

Luc 18:1-8

shim17

San Ignacio ng Antioquia

Eph 2:1-10

Aw 100

Luc 12:13-21

shim18

SAN LUCAS EBANGHELISTA

2 Tm 4:10-17

Aw 145

Luc 10:1-9

shim19

Eph 3:2-12

Is 12:2-3.4.5-6

Luc 12:39-48

shim20

Eph 3:14-21

Aw 33

Luc 12:49-53

shim21

Eph 4:1-6

Aw 24

Luc 12:54-59

shim22

Dakilang Papa Sn Juan Paulo (m)

Eph 4:7-16

Aw 122

Luc13:1-9

shim23

IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Sir 35:12-14,16-18

Aw 34

2 Tm 4:6-8, 16-18

Luc 18:9-14

shim24

Eph 4:32-5:8

Aw 1

Luc 13:10-17

shim

shim25

Eph 5:21-33

Aw 128

Luc 13:18-21

shim

shim26

Eph 6:1-9

Aw 145

Luc 13:22-30

shim

shim27

Eph 6:10-20

Aw 144

Luc 13:31-35

shim

shim28

SAN SIMON AT HUDAS,APOSTOLES

Eph 2:19-22

Aw 19

Luc 6:12-16

shim29

Fil 1:18-26

Aw 42

Luc 14:1.7-11

shim

shim30

IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Wis 11:22-12:2

Aw 145

2Thes 1:11-2:2

Luc 19:1-10

shim31

Fil 2:1-4

Aw 131

Luc 14:12-14

         

 

divider

 

November 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

   

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NG LAHAT NG MGA BANAL

Rv 7:2-4,9-14

Aw 24

1 Jn 3:1-3

Mt 5:1-12

shim2

PAGGUNITA SA LAHAT NG MGA PUMANAW NA KRISTIYANO

Wis 3:1-9

Aw 23

Rom 5:5-11

Jn 6:37-40

shim3

Fil 3:3-8

Aw 105

Luc 15:1-10

shim4

Fil 3:7-4:1

Aw 122

Luc 16:1-8

shim5

Fil 4:10-19

Aw 112

Luc 16:9-15

shim6

IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

2 Mc 7:1-2, 9-14

Aw 17

2 Thes 2:16-3:5

Luc 20:27-38

shim7

Ti 1:1-9

Aw 24:1-2, 3-4, 5-6

Luc 17:1-6

shim8

Ti 2:1-8,11-14

Aw 37

Luc 17:7-10

shim9

PAGTATALAGA SA PALASYONG SIMBAHAN SA LATERANO,ROMA

Ez 47:1-2, 8-9,12

Aw 46

1 Cor 3:9-11,16-17

Jn 2:13-22

shim10

Dakilang Papa Sn Leo

Phlm 7-20b

Aw 146

Luc 17:20-25

shim11

Sn Martin ng Tours

2 Jn 4-9

Aw 119

Luc 17:26-37

shim12

Sn Josafat

3Jn 5-8

Aw 112

Luc 18:1-8

shim13

IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Mal 3:19-20

Aw 98

2 Thes 3:7-12

Luc 21:5-19

shim14

Rv 1:1-4; 2:1-5

Aw 1

Luc 18:35-43

shim15

Rv 3:1-6, 14-22

Aw 15

Luc 19:1-10

shim16

Rv 4:1-11

Aw 150

Luc 19:11-28

shim17

Sta Isabel ng Ungria

Rv 5:1-10

Aw 149

Luc 19:41-44

shim18

Rv 10:8-11

Aw 119

Luc 19:45-48

shim19

Rv 11:4-12

Aw 144

Luc 20:27-40

shim20

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGHAHARI NG PANGINOON SA SANLIBUTAN

2 Sm 5:1-3

Aw 122

Col 1:12-20

Luc 23:35-43

shim21

PAGGUNITA SA PAGDADALA SA MAHAL NA BIRHENG MARIA SA TEMPLO

Rv 14:1-3,4-5

Aw 24

Luc 21:1-4

shim22

Sta Cecilia

Rv 14:14-19

Aw 96

Luc 21:5-11

shim23

Rv 15:1-4<

Aw 98

Luc 21:12-19

shim24

San Andrew Dung-Lac at mga kasamang martir

Rv 18:1-2,21-23;19:1-3,9

Aw 100

Luc 21:20-28

shim25

Rv 20:1-4,11-21:2

Aw 84

Luc 21:29-33

shim26

Rv 22:1-7

Aw 91

Luc 21:34-36

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP