homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Pebrero 2016

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

 

shim1

2 Sm 15:13-14,30;16:5-13

Aw 3

Mk 5:1-20

shim2

KAPISTAHAN NG PAGHAHANDOG NG PANGINOON

Mal 3:1-4

Aw 2

Heb 2:14-18

Lk 2:22-40

shim3

San Blas

2 Sm 24:2, 9-17

Aw 32

Mk 6:1-6

shim4

1 Har 2:1-4,10-12

1 Chro

Mk 6:7-13

shim5

STA AGATA, birhen at martir

Sir 47:2-11

Aw 18

Mk 6:14-29

shim6

Sn Pablo Miki at mga Kasama

1 Har 3:4-13

Aw 119

Mk 6:30-34

shim7

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Is 6:1-2,3-8

Aw 138

1 Cor 15:1-11

Lk 5:1-11

shim8

1 Har 8:1-7, 9-13

Aw 132

Mk 6:53-56

shim9

1 Har 8:22-23, 27-30

Aw 84

Mk 7:1-13

shim10

MIYERKOLES NG ABO

Jl 2:12-18

Aw 51

2 Cor 5:20-6:2

Mt 6:1-6,16-18

shim11

MAHAL NA BIRHEN NG LOURDES

Dt 30:15-20

Aw 1

Luc 9:22-25

>

shim12

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim13

Is 58:9-14

Aw 86

Luc 5:27-32

shim14

UNANG LINGGO NG KUWARESMA

Dt 26:4-10

Aw 91

Rom 5:12-19

Mt 4:1-11

shim15

Lv 19:1-2,11-18

Aw 19

Mt 25:31-46

shim16

Is 55:10-11

Aw 34

Mt 6:7-15

shim17

Jon 3:1-10

Aw 51

Luc 11:29-32

shim18

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 138

Mt 7:7-12

shim19

Ez 18:21-28

Aw 130

Mt 5:20-26

shim20

Dt 26:16-19

Aw 119

Mt 5:43-48

shim21

IKA-2 LINGGO NG KUWARESMA

Gn 15:5-12, 17-18

Aw 27

Phil 3:17—4:1

Lk 9:28-36

shim22

KAPISTAHAN NG LUKLUKAN NI SAN PEDRO

Dn 9:4-10

Aw 79

LK 6:36-38

shim23

SN PolicarpIO

Is 1:10,16-20

Aw 50

Mt 23:1-12

shim24

Her 18:18-20

Aw 31

Mt 20:17-28

shim25

Her 17:5-10

Aw 1

LK 16:19-31

shim26

Gn 37:3-4,12-13,17-28

Aw 105

Mt 21:33-43, 45-46

shim

shim27

Mi 7:14-15, 18-20

Aw 103

Lk 15:1-3, 11-32<

shim

shim28

IKA-3 LINGGO NG KUWARESMA

Ex 3:1-8,13-15

Aw 103

1 Cor 10:1-6,10-12

Lk 13:1-9

shim

shim29

Maria, Reyna ng mga Apostoles

2 Har 5:1-15

Aw 42

Lk 4:24-30

shim

shim1

Dn 3:25,34-43

Aw 25

Mt 18:21-35

shim

shim2

Dt 4:1,5-9

Aw 147

Mt 18:21-35

shim

shim3

Her 7:23-28

Aw 95

Lk 11:14-2

shim

shim4

Hos 14:2-10

Aw 81

Mt 12:28-34

shim5

Hos 6:1-6

Aw 51

Lk 18:9-14

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP