homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Abril 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

     

shim1

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim2

MISA NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim3

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 52:13-53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1-19:42

gospel dramatized

shim4

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Aw 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Aw 51

Mt 28:1-20

shim5

LINGGO NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG HESUCRISTO

Acts 10:34,37-43

Aw 118

Col 3:1-4

Jn 20:1-9

shim6

LUNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 2:14, 22-33

Aw 16

Mt 28:8-15

shim7

MARTES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 2:36-41

Aw 33

Jn 20:11-18

shim8

MIYERKOLES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 3:1-10

Aw 105

Lk 24:13-35

shim9

HUWEBES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 3:11-26

Aw 8

Lk 24:35-48

shim10

BIYERNES SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 4:1-12

Aw 118

Jn 21:1-14

shim11

SABADO SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Acts 4:13-21

Aw 118

Mk 16:9-15

shim12

IKA-2 LINGGO NG PAGKABUHAY

KAPISTAHAN NI KRISTO, HARI NG BANAL NA AWA

Gawa 2:42-47

Aw 118

1 Pt 1:3-9

Jn 20:19-31

shim

shim13

Gawa 4:23-31

Aw 2

Jn 3:1-8

shim14

Gawa 4:32-47

Aw 93

Jn 3:7-15

shim15

Gawa 5:17-26

Aw 34

Jn 3:16-21

shim16

Sn Atanasio

Gawa 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim17

Gawa 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim18

Gawa 6:1-7

Aw 33

Jn 6:16-21

shim19

IKA-3 LINGGO NG PAGKABUHAY

Gawa 2:14, 22-33

Aw 16

1 Pt 1:17-21

Lk 24:13-35/a>

shim20

Gawa 6:8-15

Aw119

Jn 6:22-29

shim21

Gawa 7:51—8:1

Aw 31

Jn 6:30-35

shim22

Gawa 8:1-8

Aw 66

Jn 6:35-40

shim23

Gawa 8:26-40

Aw 66

Jn 6:44-51

shim24

Gawa 9:1-20

Aw117

Jn 6:52-59

shim25

Sn MARCO EBANGHELISTA

1 Pt 5:5b-14

Aw 89

Mk 16:15-20

shim26

IKA-4 LINGGO NG PAGKABUHAY

LINGGO NG MABUTING PASTOL

Gawa 2:14,36-41

Aw 23

1 Pt 2:20-25 /

1 Pt 2:20-25

Jn 10:1-10

shim27

Gawa 11:1-18

Aw 42

Jn 10:11-18

shim28

Gawa 11:19-26

Aw 87

Jn 10:22-30

shim29

Gawa 12:24-13:5

Aw 67

Jn 12:44-50

shim30

Gawa 13:13-25

Aw 89

Jn 13:16-20

shim1

Gawa 13:26-33

Aw 2

Jn 14:1-6

shim2

Gawa 13:44-52

Aw 98

Jn 14:7-14

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP