homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us
Hulyo 2015

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

Gn 21:5 8-20

Aw 34

Mt 8:28-34

shim2

Gn22:1-19

Aw 115

Mt 9:1-8

shim3

STO TOMAS, APOSTOLADO

Eph 2:19-22

Aw 117

Jn 20:24-29

shim4

Gn 27:1-5,15-29

Aw 135

Mt 9:14-17

5

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ez 2:2-5

Aw 123

2 Cor 12:7-10

Mk 6:1-6

shim6

Maria Goretti, birhen/martir

Gn 28:10-22

Aw 91

Mt 9:18-26

shim7

Gn 32:23-33

Aw 17

Mt 9:32-38

shim8

Gn 41:55-57;42:5-7 17-24

Aw 33

Jn 4:43-54

shim9

Gn 44:18-21,23-29;45:1-5

Aw 105

Mt 10:7-15

shim10

Gn 46:1-7, 28-30

Aw 37

Mt 10:16-23

shim11

Benito ,Abad

Gn 49:29-32; 50:15-26

Aw 105

Mt 10:24-33

12

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Am 7:12-15

Aw 85

Eph 1:3-14

Mk 6:7-13

shim13

Ex 1:8-14, 22

Aw 124

Mt 10:34-11:1

shim14

Ex 2:1-15

Aw 69

Mt 11:20-24

shim15

Buenaventura, Obispo/Doktor ng Simbahan

Ex 3:1-6, 9-12

Aw 103

Mt 11:25-27

shim16

Ex 3:13-20

Aw 103

Mt 11:28-30

shim17

Ex 11:10-12:14

Aw 116

Mt 12:1-8

shim18

Ex 12:37-42

Aw 136

Mt 12:14-21

19

Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jer 23:1-6

Aw 23

Eph 2:13-18

Mk 6:30-34

shim20

Ex 14:5-18

Ex 15

Mt 12:38-42<

shim21

Ex 14:21-15:1

Ex 15

Rom 8:26-27

shim22

Maria Magdalena

Ex 16:1-5, 9-15

Aw 78

Rom 8:26-27

Mt 13:1-9<

shim23

Ex 19:1-2,9-11

Dn 3

Mt 13:10-17

shim24

Ex 20:1-17

Aw 19

Jn 20:1-2, 11-18

shim25

SANTIAGO, APOSTOL

2 Cor 4:7-15

Aw 126

Mt 20:20-28

26

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon

Linggo ng Fil Mission

2Har 4:42-44

Aw 145

Eph 4:1-6

Jn 6:1-15

27

Ex 32:15-24, 30-34

Aw 106

Jn 11:19-27

shim28

Ex 33:7-11; 34:5-9, 28

Aw 103

Mt 13:36-43

shim29

Marta ng Betania

Ex 34:29-35

Aw 99

Mt 13:44-46

shim30

Ex 40:16-21, 34-38

Aw 84

Mt 13:47-53

shim31

Ignacio ng Loyola, pari

Lv 23:1,4-11,15-16, 27,34-37

Aw 81

Jn 11:19-27

shim1

Alfonso ng Ligori, Obispo/Doktor ng Simbahan

Lv 25:1, 8-17

Aw 67

Mt 14:1-12

shim2

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Linggo ni Sn Juan Maria Vianney

Ex 16:2-4.12-15

Aw 78

Eph 4:17. 20-24

Jn 6:24-35

shim3

Nm 11:4-15

Aw 81

Mt 14:22-36

shim4

Nm 12:1-13

Aw 51

Mt 14:22-36

shim5

Nm 13,14,26-29, 34-35

Aw 106

Mt 15: 21-28

shim6

PAGBABAGONG-ANYO NG PANGINOON

Dn 7:9-10, 13-14

Aw 97

2 Pt 1:16-19

Lk 9: 28-36

shim7

Dt 4:32-40

Aw 77

Mt 16:24-28

shim8

Domingo, pari

Dt 6:4-13

Aw 18

Mt 17:14-20

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP